PREDATA IZBORNA LISTA DPS-a

0
1685

Predata izborna lista „Za dobro građana Rožaja – Pobjednički! DPS- Milo Đukanović“

Izborna lista kandidata za odbornike Demokratske Partije Socijalista u Skupštini opštine Rožaje „Za dobro građana Rožaja – Pobjednički! DPS- Milo Đukanović“ predata je opštinskoj Izbornoj komisiji. Listu je predalo oko 100 aktivista sa 900 potpisa podrške, a čine je kandidati koji imaju ugled, povjerenje, moralni integritet i visok nivo opštih stručnih sposobnosti.

Da je DPS-a Rožaje okrenuta mladim snagama pokazuje i činjenica da ovogodišnju listu sačinjavaju obrazovani mladi ljudi među kojima najmlađa kandidatkinja ima 20 godina. Na listi se nalaze dva doktora nauka, dva ljekara, 20 visokoškolaca, 1 kandidat sa višom i 9 kandidata sa srednjom stručnom spremom. Među kandidatima su i 3 studenta i 1 penzioner.

Nosilac liste je prof. dr Bećir Kalač.

Profesor Kalač rođen je 1958. godine u Rožajama. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu, a Ekonomski fakultet u Prištini. Magistrirao je 2000. godine na temu ,, Dinamika poslovnog uspjeha preduzeća u funkciji ciklusa reprodukcije “.

Takođe, na Univerzitetu u Prištini 2005. godine odbranio je doktorsku disertaciju pod naslovom ,, Uspostavljanje finansijskih tržišta i uključivanje preduzeća na finansijsko tržište“ .
Objavio je oko 50 naučnih radova, autor je i koautor više univerzitetskih udžbenika. Kalač radi i kao profesor na Univerzitetu u Novom Pazaru.

Po završenom fakultetu radio je na sljedećim radnim mjestima: šef nabavke i prodaje RO- Bisernica Rožaje, komercijalni direktor Bisernice Rožaje, direktor Centra Pošta Rožaje od 1999. do 2016. godine. Direktor je regionalnog Centra Pošta Berane. Oženjen je i otac dvoje djece.

1. Bećir Kalač
2. Seniha Hadžić – Tahirović
3. Miloš Bulatović
4. Salih – Džamonja Luboder
5. Enisa Murić
6. Jasmin Sutović
7. Demis Demić
8. Adnan Hadžić
9. Merima Kalač
10. Safedin – Caro Mujević
11. Ruždija Kalač
12. Rifat Dautović
13. Ljutvija – Ljuca Murić
14. Adela Kuč – Halilović
15. Amel Agović
16. Mustafa – Moki Ćatović
17. Alma Murić
18. Dušan Garović
19. Engin – Gega Musić
20. Mirsad Muković
21. Lahira Duraković
22. Halil Husović
23. Nedim Feleć
24. Bećir Murić
25. Ajsela – Munja Zejnelagić
26. Bajruš Šutković
27. Kenan Ljaić
28. Larisa Škrijelj
29. Ermina Nurković
30. Fikret Ibrahimović
31. Semir – Paša Ademagić
32. Melisa Dautović
33. Amina Kardović
34. Adem Kalač