Odbornici BS-a protiv Ejupa Nurkovića

0
1582

Prilikom glasanja za Završni račun za 2017. godinu, odbornici Bošnjačke stranke koji imaju većinu u lokalnom parlamentu, kao i odbornici SD bili su uzdržani, dok su odbornici DPS-a bili protiv tog dokumenta. Odbornici su takav stav obrazložili time što je nezavisni revizor ocijenio da su u pojedinim stavkama troškovi netransparentni. Za usvajanje završnog računa glasao je samo Rafet Nurković,odbornik Bošnjake stranke. Osnovna zamjerka opozicionih odbornika je da se u toj godini stihijski zapošljavalo što je ugrozilo javne finansije i doprinijelo da mnoge stavke budu prikazane netransparentno, zbog čega je izražena sumnja u njihovu istinitost.Odbornik SD Alisa Ećo konstatovala je da su budžetska sredstva bila u funkciji predizborne kampanje.

– Zbog lošeg planiranja trenutno 56 zaposlenih radnika lokalne uprave vode sporove zbog neisplaćenog dijela zarada i drugih naknada čija vrijednost je oko 200.000 eura sa trendom rasta potraživanja – rekla je Ećo, uz konstataciju da nezavisni revizor dao mišljenje o ovom dokumentu sa rezervom.
Njen kolega Esad Plunac kazao je da mišljenje revizora mora da zabrine predsjednika Opštine i druge odgovorne za trošenje budžetskih sredstava jer su mnoge stavke nejasne i netransparentne.
– Završni račun za prošlu godinu nije donesen u zakonskom roku a isto tako izuzetno je loš i ima loše konotacije. Dobro je što je Egalizacioni fond za našu Opštinu povećan na preko četiri miliona eura, ali će on biti socijalni i sanacioni, odnosno biće upotrijebljen za popunjavanje pozicija koje su urađene netransparentno, što kaže i reizor – rekao je Plunac koji je upitao lokalnu vlast da li imaju spiskove za isplatu šteta od poplava za koje su iz budžeta izdvojili 150.000 eura, pitajući kome su taj novac dali.
Odbornik DPS Ruždija Kalač je konstatovao da u izvještajnoj godini na kapitalne investicije nije potrošen ni jedan cent ali da su rađene kapitalne investicije tuđim sredstvima čija posledica je plaćanje kamata. Isto tako, Kalač je konstatovao da je lokalna vlast građane u ovoj godini zadužila sa čak 14.000.000 eura.
Odbornik BS-a Rahman Husović je kazao da neće dozvoliti da ni jedan pojedinac bude iznad stranke i interesa građana, te da će stati na kraj nepotizmu i netransparentnosti trošenja budžetskih sredstava, neradu i nestručnosti.
Odbornici nisu prihvatili ni rebalansirani budžet koji je povećan za 450.000 eura po osnovu pozajmica od Vlade. Protiv ovog dokumenta glasali su odbornici DPS-a, dok su odbornici BS-a, osim Rafeta Nurkovića, i SD bili uzdržani. Rečeno je da su sličan stav zauzeli i za ovaj dokument obzirom da se rebalans budžeta naslanja na završni račun.
Obrazlažući odluku o rebalansu budžetu za 2018. godinu predlagač je kazao da je rebalansirani budžet iznosio 6.825.000. Odbornici DPS-a su konstatovali da su sredstva iz budžeta trošena nenamjenski. Odbornik SD Alen Kalačje uputio niz kritika na račun predsjednika opštine, Ejupa Nurkovića, kojeg je prozvao za nepotizam, ističući da njegovi članovi porodice obavljaju visoke funkcije u lokalnoj upravi.
–Svojim radom Opštinu ste doveli u stanje haosa a grad pretvorili u grad socijale. Koliko ste dobro radili govore činjenice pa niste ove godine održali kulturno ljeto, manifestaciju koju ste sami utemeljili, jednom riječju, novac građana ste trošili nenamjenski. Pored milionskog budžeta odbornici ove SO su jedini u Crnoj Gori koji sjede u školskim klupama, a ova Opština je jedina u državi koja nije podijelila školske udžbenike. Nije dobro da jedna partija vodi lokalnu upravu jer ste već pokazali nemoć kroz protjerivanje dva potpredsjednika. Pitam vas da li vi imate podršku u BS-u a sobzirom na to da završni račun za prošlu godinu nije usvojen vama je automatski uskraćeno pravo da budete predsjednik i ja vas pitam čega ste vi predsjednik i koju partiju predstavljate – rekao je Kalač.
Predsjednik Nurković je izrazio žaljenje zbog neizglasavanja završnog računa i rebalansa budžeta uz ocjenu da nije bilo nezakonitosti već da je revizor sugerisao otklanjanje određenih nedostataka u tim dokumentima, što je i učinjeno u 2018. godini.
Piše: Vera Ratković