Košuta tužio Vladu, Fond PIO u nezakonitom stanju

0
423

PODGORICA – Bivši predsjednik Upravnog odbora Fonda PIO Alija Košuta podnio je Upravnom sudu tužbu protiv Vlade zbog, kako je naveo, nezakonite smjene. Košuta tvrdi da on nakon smjene nije imenovao zamjenika predsjednika UO niti je izabran novi te da on sa četiri člana nezakonito posluje.

– Trebao sam predsjedavati Upravnim odborom  Fonda PIO do imenovanja novog. Ali, ja sam legalista. Pravdu ću tražiti u sudskom postupku. Ja nijesam imenovao zamjenika, jer sam spriječen nezakonitom odlukom premijera Dritana Abazovića. Premijer i njegova Vlada su smijenjeni u parlamentu potpuno legalno jer ih je parlament i izabrao. Ali smijenjeni premijer funkcioniše, kao da ima podršku svih 81 poslanika, a podržavaju ga samo devet. Duži mu je tehnički mandat od redovnog. Apsurd. Ipak, ne podnosi ostavku. Nije, spalio sve cigarete – poručuje Košuta.

Kako je objasnio Fond PIO nema predsjednika Upravnog odbora i još dva člana koji štite interes države u Fondu. Takođe, po njegovim riječima apsurdan je četrvrti mandat vd stanja direktora Fonda Ranka Aligrudića i pored završenog konkursa i isteka svih rokova za izbor validnog predstavnika ove važne institucije.

Košuta ističe da je Upravni odbor Fonda na čijem je čelu bio, mogao biti razriješen samo na predlog ministra rada i socijalnog staranja, što se, kako on navodi, nije desilo.

Međutim, na pitanja Pobjede upućenim Ministarstvu rada i socijalnog staranja zašto ne predlaže novi sastav Upravnog odbora nijesmo dobili odgovore.

– Četiri člana zastupaju interese države u Fondu PIO i imenuje ih Vlada na prijedlog resornog ministra, tj ministra rada i socijalnog staranja. Vlada takođe na prijedlog ministra, jednog od četiri člana imenuje za predsjednika Upravnog odbora. Predsjednika i dva člana je Vlada razriješila, većinom glasova, na elektronskoj sjednici, poslije radnog vremena, bez prijedloga resornog ministra i dan uoči zakazane sjednice UO, na kojoj je trebao da se izabere direktor Fonda u punom mandatu, poslije završenog konkursa, kod Uprave za ljudske resurse i završenih svih procedura u skladu sa zakonom – objasnio je Košuta naglašavajući da je premijer Abazović to ,,odradio“ nezakonito, prekršio procedure.

– Vjerovatno je predspostavio da njegov kandidat, tj. Aligrudić neće biti izabran za direktora. Sada je Fond u nezakonitom stanju. Premijer je tako najveću budžetsku jedinicu ostavio u neprimjerenom stanju, bez rukovodstva. Ali, tako je i sa Vladom, i ona je u v.d. stanju. Samo upravni odbor može da donosi odluke, a on ne postoji od 20. decembra prošle godine. Konkurs za izbor direktora je bio raspisan, sproveden, prošla su četiri kandidata, sjednica o izboru je bila zakazana, a tada je bilo sporno čak i da li član može glasati sam za sebe. Ako poslanici mogu glasati za sebe prilikom izbora na poziciju, recimo, ministra, članovi bordova direktora najvećih državnih preduzeća glasaju za sebe, zašto to ne bi moglo u Fondu PIO, ako pričamo o kandidatkinji koja je bila prvorangirana na konkursu – upitao je Košuta.

On je istakao da je čelnik Fonda sada četvrti put zaredom u v.d. stanju, a u zakonu decidirano piše da na toj poziciji može biti jednom, i to do šest mjeseci.

– Ali, to je naša država. Da li će neko odgovarati vidjećemo, ali ovo je posao za Specijalno tužilaštvo – zaključio je Košuta.

Podsjećamo da je Vlada na telefonskoj sjednici 20. decembra, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova, razriješila predsjednika UO Aliju Košutu i članove Marka Kastratovića i Jadranku Milošević, čime je odložen izbor direktora.

Upravni odbor na čijem čelu je bio Košuta  izabran je početkom avgusta prošle godine.

Upravni odbor čini sedam članova, među kojima su i predstavnici Saveza penzionera, sindikata i Unije poslodavaca. Sada Upravni odbor radi samo sa četiri člana i nije poznato ko saziva sjednice.

U Statutu Fonda PIO piše da Upravni odbor, saglasno Zakonu, ima predsjednika i šest članova koje imenuje i razrješava Vlada.

– U slučaju prestanka mandata članu Upravnog odbora prije isteka vremena na koje je imenovan, imenuje se novi član čiji mandat traje onoliko vremena koliko bi trajao mandat člana na čije mjesto se imenuje. Takođe članu Upravnog odbora mandat prestaje istekom vremena na koje je imenovan; ostavkom i razrješenjem, u skladu sa zakonom.

Upravni odbor radi na sjednicama kojima prisustvuje najmanje četiri člana. Takođe Upravni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice Upravnog odbora, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama; pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Upravnog odbora; potpisuje akta koja donosi Upravni odbor, i obavlja druge poslove u skladu sa ovim statutom.

Zamjenik predsjednka Upravnog odbora pomaže predsjedniku u radu i zamjenjuje ga za vrijeme njegove spriječenosti ili odsutnosti.