Haos na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru

0
1935

Protekle sedmice na brojnim naslovnim web stranama srbijasnkih tabloida osvanuo je naslovom „Tata, kupi mi doktorat“ i tvrdnjom da „porodica Ćemala Doličanina, prvog rektora Državnog univerziteta u Novom Pazaru voli akademske titule, suvereno vlada tim univerzitetom, a da njegova deca lako završavaju fakultete, dobijaju doktorate, akameska zvanja…“, te brojne druge teme. 

Danas stanovnici Pazara, ali i zaposleni na Univerzitetu, postaju svedoci napredovanja potomaka Ćemala Doličanina, koji meteorski napreduju, očekuju položaje na univerzitetu. Između ostalih i ćerka gospodina Doličanina agituje i sprema se da zauzme poziciju rektora, posle odlaska u penziju sadašnjeg raktora M.Kostića.

Ćemal Doličanin

Upravo iz tih razloga dajemo kratak prikaz ubrzane i meteorske karijere ćerke dr Doličanina, Zane Doličanin.

Zana je diplomu srednje škole podigla na Radničkom Univerzitetu u Novom Pazaru, preskačući III i IV razred gimnazije upisala je volšebno Medicinski fakultet u Prištini, gde je diplomirala u rekordnom roku sa prosečnom ocenom 10,0 kao i svi ostali studenti čiji roditelji predaju na tom Univerzitetu.

Problem je samo što niko od njenih kolega sa godine nikad nije prisustvovao nijednom ispitu koji je Zana polagala.

Specijalizaciju oftalmologije započela je u KBC Zvezdara gde je provela dve godine kao sekundarac, odnsno lekar na specijalizaciji. Pretpostavljeni lekari su bili šokirani njenim elementarnim neznanjem o čemu su govorili kolegama sa Prištinskog univerziteta. Još dve godine je Zana provela u Zdravstvenom Centru Studenica u Kraljevu, gde je ostala zapamćena kao netalentovana osoba za oftalmološki hirurški rad.

Nešto kasnije, videći da je đavo odneo šalu, Zanin tata Ćemal Doličanin ostvaruje kontakt sa Medicinskim fakultetom u Nišu, gde Zana dobija specijalističku diplomu, ali vrlo brzo dobija, zahvaljujući dobrm odnosima Ćemala sa prof. dr Vladicom Stefanovićem magistarski diplomu ,a potom volšebno doktorira da bi postala docent na Državnom Univerzitetu u Novom Pazaru.

Prof. Stefanović je preminuo, ali je zbog zasluga koje je imao u odnosu na Zanu, Dr Dragan Bogdanović sa svojom nevenčanom suprugom, dobio mesto docenta, a potom vanrednog profesora medicinske statistike, koja je trenutno najvažniji predmet na DUNP-u.

Zana je u međuvremenu dobila odobrenje da objavi udžbenik iz predmeta patološke fiziologije, kao bi postala na prvom reizboru vanredni profesor, a potom je onemogućeno da as. dr Nurković Jasmin doktorira, dok se Zana ne postavi za njegovog mentora.

Doktorat dr Nurkovića je odbranjen u Kragujevcu i odnosi se na matične ćelije, a prof Zana je kao mentor unapred obavestila članove komisije da ona ne poznaje dovoljno materiju i da joj je “nametnuto” da bude mentor u oblasti koja nije njena.

Postavljena je za mentora kako bi mogla da postane redovni profesor i kandidat za rektora. Inače Zana Doličanin ima široko polje interesovanja. Ona se nalazi kao koautor u radovima iz oblasti fizikalne medicine, ortopedske hirurgije, biologije, u radovima je eksperimentalnim sa matičnim ćelijama. Najinteresantnije je što je prof Zana Doličanin predavač najvećeg broja predmeta na departmanu Fizikalne medicine i rehabilitacije.

Predaje, ili je predavala po potrebi socijlnu medicinu, medicinsku etiku, anatomiju na departmanu fizičke kulture a od prošle godine i anatomuju I ( kičmeni stub rameni pojas, karlica i gornji i donji ekstremiteti), predaje Zana i fiziologiju i patološku fiziologiju sa patološkom anatomijom.

Kako je angažovani profesor ortopedije ( Baščarević) prestao da dolazi zbog obaveza, ceo semestar je ostao bez predavanja, preostaje da se vidi da li će Zana kao predsednik komisije u kojoj su internista ili neurolog kao i dipl fizioterapeut početi da ispituje ortopedsku hirurgiju, odnosno hirurgiju jer je i profesor hirurgije odustao od angažmana na DUNP.

Studenti uveliko pričaju da im je Zana kazala da će na IV godini studija ona predavati i hirurgiju, jer ona kao oftalmolog zna i opštu hirurgiju,pa joj to nije problem.

Nije Zana Določanin jedina ćerka Ćemalova koja radi na DUNP- Njegova druga ćerka Dijana Določanin ima završen Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Prištini. Smer koji je završila je matematika i naravno, i ona ima prosečnu ocenu10,0 na studijama.

Kažu njene kolege sa godine da su joj ocene davane navodno bez polaganja. Niko nikad nju nije video na usmenim ispitima a retko se pojavljivala i na pismenim ispitima.Kažu da čak ni nastavu, odnosno vežbe i predavanja, nije tokom studija pohadjala.

Prvu godinu je “položila” tokom bombardovanja SRJ a studenti iz tog perioda tvrde da je sve vreme bila u Novom Pazaru i da se u Prištini nikad nije ni pojavila.

Kad je završavala treću godnu bilo joj je jasno da tri predmeta nikad neće uspeti da položi i to kod Prof. dr Kočinaca, Cvejića i Žižovića koji su iako strogog kriterijuma, za studente važili kao nepotkupljivi i principijelni. Zahvaljujući dobrim vezama prof. Ćemala Doličanina i matematičkog fakulteta u Minsku ( Belorusija- koju Doličanin inače često posećuje) Dijana se prebacuje sa studijama. Doličanin je prvi i jedini put do tad izgubio bitku na prirodno matematčikom fakultetu u Prištini, jer je zahtevao da se navedeni profesori sa predmeta u trećoj godini prebace na predmete koje je Dijana već bila “položila”.

Posle godinu dana Dijana donosi uverenje o položenim ispitima u Minsku, koji joj se priznaju u Prištini na žalost, mnogi su videli da je na tom uverenju iz Minska pečat Univerzitetske biblioteke, a ne dekanata.

Ovaj dokument i dalje postoji na PMF u Kosovskoj Mitrovici.Posle toga, maja meseca, Dijana brani diplomski ispit dok još uvek traju predavanja koja njena generacija pohadja.

Doličanin objašnjava da je njegova ćerka Dijana pod “režimom ubrzanog studiranja” (nov termin) i posle nekoliko dana raspisan je konkurs za mesto asistenta na Elektrotehničkom fakultetu. Dijana je primljena kako bi imala prihode od plate tokom letnjeg raspusta. Kako su mogućnosti daljeg sticanja akademskih diploma iscrpljene u Mitrovici, porodica Doličanin se okreće ka Novom Sadu.

Poreznici, a i drugi državni organi, ukoliko ih uopšte ove stvari interesuju, mogu da provere uplate akademiku prof dr Stevanu Pilipoviću sa PMF u Novom Sadu kao i prof dr Teodoru Atanackoviću sa FTN u Novom Sadu za održana predavanja na DUNP-u u Novom Pazaru, koja su najčešće trajala po 10 do 15 minuta.

Valja napomenuti da su kola slata po te profesore da ih dovedu i vrate. Pominje se cifra od 250.000 dinara za održana dva časa ovih profesora. Novac je istovremeno prebacivan i pokojnom profesoru Vladici Stefanoviću sa Med. fakulteta u Nišu, sa tim što je on bio neka vrsta savetnika, što je inače zasluga za doktorat Zani Določanin

Nije loše prošao ni prof Predrag Osmokrović sa ETF-a u Beogradu kod kog je brzometno doktorirao i Edin Dolićanin, sin Ćemala Doličanina.

Doktorat je odbranjen decembra meseca 29. ili 30. kad na fakultetu sem komisije koja se sastala i Ćemala kao posetioca nije bio nikog.

Kažu naši izvori da čak ni Edin, koji je branio doktorat, nije bio prisutan na svojoj “odbrani” doktorata. Naravno, svi profesori kod kojih je Edin “polagao” angažovani su kasnije na DUNP-u . Kad je Edin na kraju dobio diplomu, nastavni kadar iz Niša nije više bio potreban. Master studije Edin upisuje po istom principu u Novom Sadu. Petar Spalević, još jedan sin priznat, iako rođen van braka Ćemalovog, doktorira po istom principu u Nišu na Elektronskom fakultetu kod Prof Mihajla Stefanovića.

Možda bi islednici mogli da pregledaju čuveni program TEMPUS i njegovu aplikaciju na DUNP, ko dobija projekte, kakvi su to projekti, koji rezultati su postignuti ii prikazani?

Ono što morao da prmetimo to je da su deca Prof Doličanina tokom studija primali stipendije u iznosu jedne profesorske plate.

Sam Ćemal Doličanin je široj javnosti Srbije poznat po svom radu u Komisiji za akreditaciju viskoškolskih ustanova.

Postojale su razne priče, ali su one dolazile najčešće sa privatnih visokoškolskih ustanova i o tome bi verovatno vlasnik drugog Univerziteta u N.Pazaru, bivši muftija Zukorlić, mogao nešto više da kaže.

Prijatelj Zane Doličanin sa kojim je održavala bliske veze, H. Milošević je takodje profitirao iz veza sa Zanom i njenim ocem. Doneo je diplome iz Kazahstana i postao docent na Prištinskom Univerzitetu i u Sarajevu.

Čitaoci se verovatno pitaju kako znamo da će Zana biti nov rektor? Jednostavno, ona i aktuelni rektor Kostić su jedini dali čuvenu podršku profesora i doktora Aleksandru Vučiću, SNS-u i njegovoj vladi.