Građani Crne Gore od 1. marta bez ograničenja za zapošljavanje u Njemačkoj

0
2355

Novi njemački zakon, koji se odnosi na useljavanje stručne radne snage van zemalja Evropske unije, a koji na snagu stupa 1. marta naredne godine, zainteresovao je građane Crne Gore, ali i cijelog Zapadnog Balkana. Trenutni broj slobodnih radnih mjesta u Njemačkoj je oko 1,4 miliona. Državljani Crne Gore trenutno čekaju tri do četiri mjeseca na radnu vizu.

Ovim zakonom se po prvi put uvodi jedan jedinstveni pojam stručnjaka. A ubuduće se više neće primjenjivati pravilo po kojem prednost pri zapošljavanju ima državljanin Njemačke ili neke druge zemlje Evropske unije. Ukida se i lista tzv. deficitarnih zanimanja tako da će se sve grupe zaposlenih tretirati na isti način.

Zakonom o useljavanju stručne radne snage, koji stupa na snagu 1. marta 2020. Njemačka stvara mogućnost za zapošljavanje  građana iz država van Evropske unije, pa i Crne Gore, prvenstveno za kvalifikovanu stručnu radnu snagu. Stručnim radnicima mora prvo biti priznata kvalifikacija u Njemačkoj, a nakon toga apliciraju za vizu.

“Zakon o useljavalju stručne radne snage će, po pojedinačnim tačkama, proširiti postojeće mogućnosti useljavanja stručne radne snage u Njemačkoj, a koje su sadržane u Zakonu o prebivalištu. Između ostalog, biće omogućeno useljavanje kvalifikovane stručne radne snage. Pod stručnim licem podrazumijeva se osoba sa najmanje dvije godine stručne spreme, koja je u Njemačkoj prepoznata kao ekvivalentna. Ukida se ograničenje na zanimanja koja su deficitarna. Takođe se ukida tzv. ispit prednosti, što podrazumijeva da prije svakog zapošljavanja stručnjaka iz treće zemlje više nije potrebno utvrđivati da li na raspolaganju stoji domaći ili evropski kadar”, saopšteno je iz Ambasade Njemačke u Podgorici.