Delegacija Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina posjetila Opštinu Rožaje

0
119

Predsjednik Opštine Rahman Husović susreo se juče sa direktorom Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore Salkom Luboderom koji u pratnji svojih saradnika boravio u zvaničnoj posjeti Rožajama.

Predsjednik Husović je u uvodnim dijelu obraćanja ukazao na doprinos koji CEKUM pruža u oblasti afirmacije i očuvanja kulturne baštine pripadnika manje brojnih naroda u Crnoj Gori ističući istovremeno lični doprinos direktora Lubodera u oblasti afirmisanja velikog broja manifestacija manjinskih naroda u Crnoj Gori.

“Zadovoljstvo mi je što je upriličen ovaj radni susret i što mi je pripala čast da vas, u svojstvu predsjednika Opštine dočekam sa svojim saradnicima. Rezultati rada Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina su vidljivi. Kultura je važan segment društvene zbilje. Ona je u službi očuvanja posebnosti i povezivanja različitosti. Crna Gora je u Evropi i svijetu prepoznata kao multikulturalna država koja njeguje tradiciju promocije kulturnog bogatsva. Rožajska lokalna samouprava je spremna da intenzivira saradnju sa CEKUM-om i da bude dio projekata čiji je cilj povezivanje ljudi i zaštita kulturnog blaga”, kazao je predsjednik Husović.

Direktor Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Salko Luboder kazao je na početku razgovora da je glavni cilj današnje posjete identifikacija polja saradnje između rožajske lokalne samouprave i javne ustanove koju predstavlja. On je se u jednom dijelu radnog sastanka osvrnuo na kulturnu scenu u Rožajama.

“Kulturna pozornica u Rožajama je vrlo dinamična i sadržajna. Centar za kulturu svojim aktivnostima zaslužuje pažnju. Posebno bih pohvalio formiranje muzičke škole. Što se tiče konkretnih oblika saradnje, Rožaje se prepoznaje po brojnoj dijaspori. Naši ljudi u inostranstvu imaju organizacije, koje se, pored ostalog, bave kulturom. Važno je uspostaviti saradnju sa njima. Opština može biti ključni pokretač u pravcu ostvarenja te saradnje”, rekao je Luboder.

Luboder je u toku sastanka govorio i o društvenoj misiji CEKUM-a napominjući da je Vlada 2007. godine, prepoznavajući važnost manjinskih naroda u procesu obnove državne nezavisnosti, osnovala tu instituciju čiji je cilj unapređenje manjinskih prava u oblasti kulture.

Eldar Lakota, producent u CEKUM-u upoznao je prisutne sa budućim aktivnostima te ustanove koje, ujedno, pružaju mogućnost saradnje sa lokalnim samoupravama.

Direktor Centra za kulturu Sulejman Beća Kujević nabrojao je izazove u sferi realizacije kulturnih događaja u Rožajama i ocijenio da je neophodna jača podrška resornog ministarstva za oživljavanje pojedinih kulturnih sadržaja.

Kujević je istakao i da bi, sa obzirom na veliko interesovanje mladih za upoznavanje autentične muzike, bilo korisno pokrenuti otvaranje škole za etno-instrumente.

Jedan od važnih zaključaka između predstavnika Opštine Rožaje i CEKUM-a je da institucije kulture i lokalna samouprava moraju uložiti neophodana finansijska sredstva i trud da očuvaju manifestacije koje imaju neprocjenjiv regionalni kulturni značaj među kojima je festival “Zlatna pahulja”.

Rečeno je i da očuvanje kulturnih vrijednosti zahtijeva sinergiju kulture i obrazovanja te zajednički angažman u nalaženju sredstava.