DANAS SE SLAVI DAN BOŠNJAČKE ZASTAVE

0
436

Dan bošnjačke nacionalne zastave je najveći nacionalni praznik Bošnjaka na prostoru Sandžaka u Crnoj Gori i Srbiji. Do danas se ovaj praznik slavio isključivo na prostoru sandžačkih gradova u Srbiji, a od ove godine u organizaciji Bošnjačkog nacionalnog vijeća u Crnoj Gori, ovaj praznik se po prvi put slavi i u gradovima na prostoru Crne Gore.

Praznik se obilježava 11. maja, na dan kada je, 1991. godine u Novom Pazaru, osnovano Bošnjačko nacionalno vijeće Sandžaka (bivše Muslimansko nacionalno vijeće Sandžaka).

U Crnoj Gori je na zgradama i prostorijama lokalnih organa gdje je većinsko bošnjačko stanovništvo uz državne simbole, istaknuta i bošnjačka zastava.

Nacionalna zastava sandžačkih Bošnjaka je bijele boje, sa grbom u sredini. Grb je u obliku evropskog štita koji je podijeljen bijelom lentom koja ide dijagonalno iz gornjeg lijevog ugla ka desnoj strani. Na lijevoj dijagonalnoj polovini grba, na plavoj podlozi, su tri ljiljana zlatno žute boje, jednake veličine ravnomjerno raspoređeni ispod donjeg ruba lente. Na desnoj dijagonalnoj polovini, na zelenoj podlozi, su tri bijela polumjeseca otvorena prema desnoj strani, raspoređeni u obliku jednakostraničnog trougla.

Standardne dimenzije zastave su 80 x 130 cm.

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori je za danas povodom praznika zakazalo svečanu sjednicu, nakon koje će se ispred sjedišta vijeća u Rožajama podići nacionalna zastava a potom otvoriti biblioteka.