Ćatović: Crna Gora od danas članica Pariskog memoranduma, bezbjednost plovidbe na većem nivou

0
238

Crna Gora od danas je i zvanično punopravna članica Pariskog memoranduma ( Paris MoU). Naša država je učlanjenjem u tu, evropsku pomorsku instituciju, ispunila i jedno od glavnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 14 – Saobraćajna politika u procesu pridruživanja EU.

Riječ je o krovnoj evropskoj pomorskoj instituciji u inspekcijskom nadzoru stranih brodova.

O značaju učlanjenja za crnogorsko pomorstvo za Emisiju za pomorce, Radija Crne Gore govorio je generalni direktor Direktorata za inspekcijske poslove Mirsad Ćatović.

„Pariški memorandum predstavlja instrument koji ima za cilj ujedničavanje i koordinaciju inspekcijskog postupka u lukama zemalja članica. Države potpisnice su se obavezale da organizu jedinstven sistem kontrole stranih brodova, kako bi se zadovoljili standardi sigurnosti na moru, kao i radni i životni uslovi posade. Države su dužne da se savjetuju i sarađuju, te da poštuju međunarodne konvencije“, kazao je Ćatović.

Kontrolama će se, kako kaže, smanjiti broj plovila koji uplovljaju u naše vode, a ne ispunjavaju sigurnosne standarde.

Ćatović je naglasio da će naši inspektori plovidbe biti povezani sa kolegama iz zemalja potpisnica ovog sporazuma, „a pregledi će se obavljati koristeći iste procedure i baze podataka“.

Dodaje da će se uz ovakvu sistemsku koordinaciju povećati stepen bezbjednosti plovidbe.

Punopravnim članstvom u Pariskom memorandumu Crna Gora je ispunila i jedno od glavnih mjerila za zatvaranje Poglavlja 14-Saobraćajna politika, u procesu pridruživanja EU, podsjeća Ćatović.

„MKI na čelu sa Ervinom Ibrahimovićem je posvećeno evropskim integracijama tako da intenzivno radimo na zatvaranju poglavlja u pregovorima, a koje su vezane za MKI“, kazao je Ćatović.

Da je Crna Gora ispunila sve obaveze neophodne za učlanjenje u Pariski memorandum, odlučeno je jednoglasno na 56 sjednici Upravnog odbora te institucije koji je 19. maja 2023.godine, godine zasijedao na Brdu kod Kranja u Sloveniji. Tada su dokument o učlanjenju Crne Gore, u Sloveniji, potpisali potpredsjednik Vlade, ministar Kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović i generalni sekretar Paris MoU, Luk Smulder.