Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori čestita Dan Sandžaka

0
318

ZAVNOS  (Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobodjenja Sandžaka) je osnovano 20. novembra 1943. godine, na prvom, konstitutivnom zasijedanju u Pljevljima na kojem je učestvovalo 252 delegata iz svih djelova Sandžaka, sa ciljem ostvarivanja borbenog i političkog jedinstva svih antifašističkih snaga na teritoriji Sandžaka. Za prvog predsjednika predsjedništva ZAVNOS – a izabran je prof. Sreten Vukosavljević a njegov zamjenik bio je Murat ef. Šećeragić, muftija, šerijatski sudija i povjerenik Islamske vjerske zajednice za Sandzak, Crnu Goru i Srbiju u Kraljevini Jugoslaviji.

Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori koristi priliku da crnogorsku, sandžačku i širu javnost podsjeti na značajan doprinos Bošnjaka antifašističkoj, narodnooslobodilačkoj borbi ističući da Bošnjaci antifašizam ponosno baštine kao tradiciju i ubjeđenje, kao dio univerzalnih vrijednosti koje su utkane u samu srž bošnjačkog nacionalnog identiteta a da su svojim doprinosom u borbi protiv jedne od najvećih globalnih prijetnji slobodi i čovječnosti u kompletnoj ljudskoj historiji pokazali svoju punu privrženost univerzalnim civilizacijskim vrijednostima na kojima počiva čovječanstvo, poput demokratije, slobode, tolerancije, solidarnosti i borbe protiv svih vidova ekstremizma i totalitarizma.
Mi takođe podvlačimo da su Bošnjaci i danas, kao i tada, čvrstog antifašističkog opredjeljenja smatrajući ga univerzalnom moralnom dužnošću koje u svojoj konačnici teži ostvarivanju apsolutne društvene jednakosti svih ljudi.

Želimo na kraju da pozovemo državne organe, institucije, političke partije, vladine i nevladine organizacije i sve ljude da čuvaju i promovišu antifašističke tekovine kao naslijeđe iz prošlosti ali i kao aktivno opredjeljenje sadašnjosti i budućnosti smatrajući da je antifašizam potreban danas isto kao u vrijeme vladavine tog ekstremno desničarskog terora u Evropi jer je fašistička prijetnja sve prisutnija a rast političkih snaga desničarskih opredjeljenja sve očigledniji.

Na kraju, Bošnjačko vijeće u Crnoj Gori svim Bošnjacima i Bošnjakinjama i svim građanima Sandžaka čestita Dan Sandžaka, uzimajući u obzir činjenicu da je Crna Gora članica NATO – a u poodmakloj fazi evropskih integracija, iskazujući uvjerenje da će i Republika Srbija, prihvatajući vrijednosne sisteme koje dijele NATO i EU snažnije krenuti u istom pravcu ostvarivanja Sandžaka kao moderne, prekogranične regije u okviru Evropske unije. U tom svijetlu vidimo ostvarivanje dugogodišnje težnje Bošnjaka Sandžaka da u društvu koje antifašizam, pravdu, slobodu, jednakost i solidarnost baštini kao najveće vrijednosti, žive zajedno, sa ostalim narodima, bez graničnih, administartivnih i drugih barijera.