„Bošnjaci da kažu da im je maternji bosanski jezik“

0
222

Bošnjačka stranka poručuje da je maternji jezik Bošnjaka bosanski i u susret popisu stanovništva ohrabruje sve pripadnike bošnjačkog naroda da se slobodno izjasne i iskažu da im je maternji jezik – bosanski, saopšteno je iz te partije.

“Maternji jezik je neotuđivo pravo i temelj identiteta svakog pojedinca, kao i svakog naroda. Bošnjaci, kao autohton narod na ovim prostorima govore bosanskim jezikom, o čemu postoje brojni pisani tragovi, mada im je kroz istoriju, veoma često, to pravo uskraćivano”, navodi se u saopštenju.

U susret popisu stanovništva, koji će biti održan u prvoj polovini novembra, pozvali su sve građane Crne Gore da se slobodno izjasne kojim jezikom govore.

“Maternji jezik Bošnjaka je bosanski i ohrabrujemo sve pripadnike bošnjačkog naroda da se slobodno izjasne i iskažu da im je maternji jezik – bosanski. Opstojnost bošnjačkog naroda usko je povezana sa očuvanjem bosanskog jezika, koji je nesumnjivo jedan od ključnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka”, navodi se u saopštenju..

Kazali su da su zadovoljni što je bosanski jezik sa svim posebnostima koje proističu iz nacionalne i jezičke samoidentifikaciije, prepoznat i ugrađen u Ustavu Crne Gore.

“Nacionalni identitet Bošnjaka i njegovo pravo na imenovanje svog maternjeg – bosanskog jezika, trajna su tekovina savremene i multietničke i građanske Crne Gore, u čijem su utemeljenju pripadnici bošnjačkog naroda nesebično učestvovali”, navodi se u saopštenju.

Upotreba maternjeg jezika u obrazovnom procesu spada u temeljna ljudska i manjinska prava i to je osnov očuvanja nacionalnog identiteta naroda i zajednice.

“ Kada je riječ o implementaciji sadržaja iz bošnjačke književnosti i jezika kroz obrazovni proces, urađeno je veoma malo. Bošnjačka književnost je itekako bogata i izostankom sadržaja bošnjačke književnosti iz obrazovnog procesa, na gubitku je cijela obrazovna zajednica. Vjerujemo da će u nove planove i programe koje kreiraju državne obrazovne institucije bošnjačka književnost biti znatno zastupljenija”, kazali su iz BS-

Isto tako, smatraju da u javnom servisu, Radiju i Televiziji Crne Gore, treba biti oformljena redakcija na bosanskom jeziku, a kroz programe ovog javnog servisa treba proizvoditi više sadržaja iz jezičke, obrazovne i kulturne tradicije Bošnjaka u Crnoj Gori.