„Ambasadorska kafa“ u Podgorici

0
77

U hotelu Bristol u Podgorici održana je “ambasadorska kafa” sa dvojicom rezidentnih ambasadora koji u Crnoj Gori predstavljaju prijateljske zemlje, Tursku i Sjevernu Makedoniju.

Nj.E. Bariš Kalkavan, ambasador Turske u i Nj.E. Zećir Ramčilović, ambasador Sjeverne Makednije bili su gosti predstavnicima mlađe populacije bošnjačke intelektualne zajednice

Sadržajan i prijateljski razgovor o sveukupnim odnosima Crne Gore sa ove dvije strateški važne države, članice NATO saveza. Posebno smo naglasili značaj bošnjačkog naroda koji ima veoma važnu ulogu u snaženju naših relacija, a koji živi i bivstvuje u sve tri države.

Jačanje međusobnih veza i buduće saradnje u ekonomskom, kulturnom i naučnom pogledu ostaju prioritet