Ali Daci bi spomenik Skenderbegu na trgu u Rožajama

0
2170

Da je albanski hegemonizam prisutan u Rožajama potvrđuje status na društvenoj mreži Fejsbuk kojeg je objavio Rožajac Alija Dacić (Ali Daci) jedan od vodećih albanskih NVO aktivista u Crnoj Gori.

„Da li gradskom trgu u Rožajama više odgovara bošnjački „sebilj“ ili spomenik velikom Đurađu Kastriotu Skenderbegu?“

Odgovore je dao veliki broj albanskih nacionalista sa Kosova i okruženja koji su u komentarina pisali SKENDERBEG, dok ima i onih Albanaca koji pitanje smatraju nekorektnim.

U Rožajama je po popisu iz 2011-te godine, 84% stanovnika Bošnjačke nacionalnosti, a tek 5% albanske, pa se ovakvi komentari predstavnika albanske nacionalne manjine u Rožajama mogu smatrati čistom provokacijom i doprinijeti narušavanju komšijskih i prijateljskih odnosa.

Ko je Skenderbeg?

Đurađ Kastriot-Skenderbeg potiče iz feudalne porodice Kastriota koja je od sredine 14 do sredine 15 vijeka kontrolisala djelove centralne Albanije i istočne Makedonije. Bio je sin Jovana i Vojislave Kastriot. Skenderbeg je ličnost veoma značajna za istoriju otpora prema osmanlijskim osvajačima na Balkanu. Smatra se, da je Đurađ Kastriot bio i jedna od brana brzom prodoru Islama na Balkan.

Šta je Sebilj?

Sebilj ili Sebil je arapska riječ u značenju „put”, ali kao izraz označava dobrotvornu, vrlo staru instituciju, fontanu posebnog oblika na trgovima, na kojoj je sebiljdžija zahvatao vodu iz korita i besplatno napajao žedne.

Postoji veliki broj sebilja u Turskoj, naročito Istanbulu, ali i van Turske u mnogim drugim državama u kojima većinu stanovnika čine muslimani ili su nekada pripadale Osmanskom carstvu. Među najpoznatijim sebiljima je sarajevski sebilj koji je jedan od simbola Sarajeva. Na prostoru bivše Jugoslavije Sebilj je prepoznat kao dio bošnjačke arhitektonske baštine.

Alija Dacić (Ali Dacić)