16 godina od potpisivanja deklaracije o vraćanju imena Bošnjak

0
1088

22.marta 2003.god., u Podgorici, odrzan je  okrugli sto MULTIETNICKO OGLEDALO CRNE GORE III, sa temom „MUSLIMANI-BOSNJACI KAKO VAM JE IME?“, u organizaciji Foruma Muslimani/Bosnjaci Crne Gore i Udruzanja „Almanah“, a u saradnji sa NVO“Matica Bosnjaka CG“, „Kula“-Rozaje, „Seher“-Tuzi,“Tesnim“-Podgorica i „Behar“-Rozaje, na kojem je uz saglasnost i potpis svih ucesnika skupa donesena DEKLARACIJA O VRACANJU TRADICIONALNOG IMENA – BOSNJAK.

Skup je poceo pozdravnom recju prof.dr. Serba Rastodera, „…da samo pitanje koje je postavljeno od strane organizatora je upravo bila teznja na ukazivanje da nesto nije u redu sa imenom i da je cilj organizatora danasnjeg okruglog stola upravo bio, da u susret predstojecem popisu stanovnistva, doprinese stvaranju stmosfere u kojoj ce pravo na vlastito nacionalno ime biti tretirano kao demokratsko i pravo na ocuvanje identiteta. Ovaj skup ne bi teralo da ima ambiciju da nesto presudi, nametne, arbitrira ili da zavrsi rad iluzijom da je ovo pitanje apsolvirano.“ – rekao je predsjedavajuci skupa, dok je svoju besjedu zakljucio rjecima „Prava dilema vise nije Bosnjak ili Musliman, ili Musliman-Bosnjak, vec Bosnjak ili Srbin, Bosnjak ili Crnogorac. Pravo izbora mora biti pojedinacno, dok je odgovornost o izboru prevashodno na nama.“

U radu okruglog stola ucestvovalo je 134. ucesnika, naucnih, kulturnih, javnih i politickih licnosti iz redova muslimansko/bosnjackog naroda u Crnoj Gori.
Skup je na pocetku pozrdavio reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Idriz ef. Demirovic, naglasavajuci da se okrugli sto odrzava na dobro odabranoj temi, imajuci u vidu da je „…osnova svega – znati ime svih stvari“.
Predsjedavajuci je nakon pozdravne rijeci predlozio komisiju, u ciji sastav su izabrani predstavnici svih naucnih, kulturnih, javnih i drustveno-polutickih, ciji je sastav, od strane skupa, jednoglasno i usvojen. Zadatak komisije je da na osnovu izlozanog skupu predloze deklaraciju na usvajanje.
Vise od pedeset ucesnika okruglog stola prilozili su pisane referate o ovoj temi, i svi oni imali su pravo u okviru vremena panel diskusije obrazloziti svoj rad. Pojedinci su u cilju efikasnosti i potrebe da se u vremenskom periodu i zavrsi okrugli sto odustali od svog javnog istupa. Svi ti radovi bice objavljeni u tematskom broju „Almanaha“. Kao ucesnik ovog visokog skupa, za potrebu adekvatne informisanosti posovanih posletilaca nase stranice, u cjelosti navodim predlozenu i na kojem je uz saglasnost i potpis svih ucesnika skupa usvojena.

 

DEKLARACIJU o imenu BOŠNJAK na Okruglom stolu u Podgorici 22. marta 2003.
godine potpisali su sljedeći učesnici skupa:

Abdić Abdulah – Bato pravnik
Adrović Hajriz student
Adrović Salija mr biologije
Adrović Mile – Belo dipl. ecc.
Adžimuhović Mirsad preduzetnik
Agović Bajro sekretar Islamske zajednice CG
Ajdarpašić Šato profesor
Alihodžić Rifat dipl. arh.
Azemović Zaim književnik
Bajramspahić Hidajeta dipl. ecc.
Balić Sadrija profesor

Baković Adnan student

Balota Adis dipl. ing. elek.
Balota Aida dipl. ecc.
Bašić Husein akademik, književnik
Bašić Maida pravnik
Bašić Ramiz pravnik, Ministarstvo inostr. posl.
Bećović Isko profesor
Begović Mevludin novinar
Begić Senad student
Binjoš Admir student
Bralić Alija dipl. ing.
Bralić Ramo mr ecc.
Cikotić Šukrija dipl. ecc.
Čirgić Omer politikolog
Ćeman Asmir student
Čuturić Hasan dipl. ing. elek.
Dedeić Arslan dr medicine
Delić Sabahudin profesor, pomoćnik u Min. za manjine RCG
Demirović Idris reis Islamske vjerske zajednice
Dizdarević Asim dr medicinskih nauka, savezni poslanik
Drešević Nedžad stomatolog
Duraković Kenan ing. računarstva
Durumbašić Emil student
ðečević Kemal dipl. ecc.
Džurlić Adem dipl. ing.
Ećo Nusret dipl. ing. elek.
Feratović Rifat advokat
Fetahović Ćazim dipl. maš ing. Pomoćnik u Min. vjera RCG
Fetahović Hamdija diplomata u penziji
Fetahović Jusuf dipl. ecc., šef Crnogorske misije u Zagrebu
Fetić Adem dipl. ing.
Franca Kemal dipl. ecc.
Hadrović Fahrudin dr internista, poslanik u Skupštini RCG
Hadrović Osman stomatolog
Hadrović Safet -Vrbički književnik
Hadžiablahović Sead profesor
Hadžić Harun pravnik
Hadžić Hilmo profesor, direktor gimnazije
Hajdarpašić Rifat ekonomista
Hajdarpašić Sahret dipl. arh.
Hajdarpašić Tufo profesor
Halilović Amer ljekar
Husić Ešef dipl. ing.
Honsić Sabahudin profesor
Hodžić Zuvdija književnik – akademik
Ibrahimović Aldemar akademski slikar
Jasavić Adem dipl. ing., predsjednik SO Plav
Jasavić Azra advokat
Kajević Fehim književnik
Kalač Iso dipl. ecc.
Kalač Halil mr ecc.
Kalač Hidajet pravnik
Kalač Orhan student
Kalač Sabro pravnik

Kaljić Enver pravnik
Kasumović Fahrudin-Bedro profesor
Kerović Atvija dipl. maš. ing.
Kerović Faruk dipl. ecc.
Kerović Igbala mr arhitekture
Kočan Esad novinar
Kočan Hamdo politikolog
Kočan Hajrudin dipl. ecc.
Korać Arslan – Avdo profesor
Krnić Džavid zanatlija
Kujević Ibiš koreograf, kompozitor
Kurpejović Ibrahim akademski slikar
Kurpejović Omer dipl. ecc.
Lekić Damir student
Ljačević Selman književnik
Luboder Salko novinar
Ljuca Muzafer dipl. ecc.
Lješnanin Hakija preduzetnik
Ličina Amela ekonomista
Ličina Anela student
Ličina Emil novinar
Ličina Zahit – Caka preduzetnik
Markišić Halil mr biologije
Matović Alija pravnik
Medunjanin Ismet dipl. ing. el.
Muminović Mehmed profesor
Murić Elisa student
Murić Velija advokat
Murić Menduha profesor
Musić Dževad dipl. ecc.
Mustafić Suljo novinar, profesor književnosti
Nikočević Dževdet akademski slikar
Nikočević Rusmir advokat
Nurković Alija student
Nurković Amir dipl. ecc, savezni ministar
Nurković Mersada dipl. ecc.
Nurković Šefkija dipl. ing.
Peričić Sadetin – Sado pravnik
Pućurica Iso dipl. ecc.
Purišić Dževad dipl. ing. maš.
Purišić Kemal dipl. ecc.
Radončić Ruždija politikolog
Ramović Haris teh. telekom
Ramović Hasan dipl. ing.
Ramusović Amer novinar
Rastoder Rifat publicista, potpredsjednik Skupštine RCG
Rastoder Jasmina istoričar, spec. arhivistike
Rastoder Mirsad novinar, pravnik
Rastoder Enita ecc.
Rastoder Melita student
Rastoder Mirza student
Rastoder prof. dr Šerbo akademik, profesor Univerzitet CG
Redžepagić Omer profesor
Reković Ibrahim profesor

Šabotić Šahin profesor
Šabotić Sait istoričar
Šabović Džavid pravnik, poslanik u Skupštini RCG
Šabović Nizara sociolog
Šabović Husnija pravnik, poslanik u Skupštini RCG
Šahman Mulaz dipl. ecc.
Šahman Rasim profesor
Šahmanović Orhan pravnik, pomoćnik ministra
Šarkinović Ferid sociolog
Šarkinović Hamdija pravnik
Šehović Bajram pravnik
Škrijelj Hasim profesor
Sijarić Safet književnik
Spahić Ervin dipl. ing elek., poslanik u Skupštini RCG
Toskić Kadro preduzetnik
Tutić Zećo pravnik
Tuzović Husein – Ceno profesor, novinar
Zejnilović prof. dr Refik profesor Univerzitet Crne Gore
Zekić Elvis student