Smijenjeni direktor Gimnazije Fejzo Murić dobio presudu protiv Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta

0
3638

Još jedna presuda, prvostepena, donešena je u korist smijenjenog direktora škole, a na štetu resora kojim rukovodi ministarka Vesna Bratić. Osnovni sud u Podgorici ocijenio je da je direktoru Gimnazije „30. septembar“ u Rožajama Fejzu Muriću, u julu prošle godine,nezakonito oduzeta rukovodeća pozicija.

Murić je, kao i brojne njegove kolege, tada platio funkcijom zato što navodno nije izvršavao radne zadatke, odnosno nije formirao školski odbor. Zbog toga, međutim, nije vođen disciplinski postupak protiv njega, niti mu je omogućeno da se izjasni o tim optužbama, pa je sud ocijenio da je pričinjena proceduralna provreda prilikom donošenja takvog rješenja. Ukazano je na činjenicu i da nadležni prosvjetni inspektor nije konstatovao da Murić nije radio po zakonu.

U presudi je objašnjeno da Murić nije mogao da sazove sjednicu na kojoj bi se osnovao novi školski odbor, jer je Ministarstvo kasnilo sa izborom svojih predstavnika. Murića su zbog školskog odbora razriješili 12. jula, a resor Vesne Bratić tek je izabrao svoja dva člana 7. oktobra prošle godine.

Sud je, takođe, osporio stav Ministarstva da je direktor po zakonu bio dužan da obavijesti ministarku da je imenovan školski odbor. Pažljivo su, kako je naveo sudija Dragan Šćepović, razmotrili odredbe propisa i nigdje nije propisana takva dužnost direktora.

“Do propusta u formiranju školskog odbora nije došlo zbog nezakonitosti u radu kako je pokušano predstaviti u pobijenom rješenju“, piše u ovoj prvostepenoj presudi.

Zaključuje se da je u ovom postupku Ministarstvo postupilo samoinicijativno.

Ministarstvo je, inače, ranije nakon što su krenule masovne tužbe razriješenih direktora, njih oko 160, za potrebe postupaka počelo da prikuplja dokaze protiv tih smijenjenih rukovodioca. Od novih v. d. direktora tražili su da im dostave dokumentaciju kojom se može dokazivati nepravilnost u radu javnih obrazovnih ustanova.

Pred Osnovnim sudom u Podgorici, između ostalog, naveli su da je Muriću svakako mandat trebalo da prestane po sili zakona, jer je tu funkciju obavljao više od dva mandata.

Sud se, međutim, izjasnio, da je sve to bez uticaja na odlučivanje u ovoj pravnoj stvari. Ukazano je na činjenicu da ovi razlozi nijesu istaknuti u rješenju o njegovoj smjeni.

Advokat smijenjenog direktora Murića Mihailo Volokov kazao je Pobjedi da je ovo očekivana odluka i da se takve očekuju ubuduće. On zastupa 107 direktora koji su tužili Ministarstvo.

“Sada je već izvjesno i konstatovano od sudija kroz više odluka da su bile nezakonite “, rekao je advokat Volokov.

Ministarka Bratić najavljivala je da su smjene direktora nužne kako bi se depolitizovao školski sistem. Ubjeđivala je javnost da više neće biti potrebna partijska knjižica kao uslov da neko bude na direktorskoj funkciji. Iako i dalje tvrdi da je sprovedena depolitizacija obrazovnog sistema, pojedini poslanici opozicije su u Skupštini javnosti predočili drugačije dokaze – da su nova direktorska mjesta podijeljena po dubini, između partija. Objelodanili su tabelu gdje je sve to uređeno po Dontovoj formuli.