PROFESORI GIMNAZIJE NA USAVRŠAVANJU

0
643

Programska kancelarija Savjeta Evrope iz Podgorice organizovala je radionocu ,,Učenje o demokratiji i ljudskim pravima kroz pripremu nastavnih časova ,samu nastavu i upotrebu adekvatnih metoda nastave “koja se održala 26 i 27.februara u hotelu Berane u Beranama.
Radionica se organizuje u okviru projekta ,,Podsticanje demokratske kulture u školama“koji zajedno finansiraju Evropska unija i Savjet Evrope kroz zajednički programski okvir pod nazivom ,,Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“.Naša škola je odabrana kao pilot škola u ovom projektu .
Savjet Evrope već neko vrijeme radi sa prosvjetnim radnicima širom Evrope na sticanju inovativnog seta kompetencija koje će im biti od koristi prilikom podučavanja učenika kakoda žive zajedno kaodemokratski građani u društvima raznolikosti.

Cilj radionice bio je da se kroz prezentacije i praktične vježbe profesori upoznaju ili osvježe znanje o kompetencijama za demokratsku kulturu.Takođe , profesori su imali priliku da se informišu o međupredmetnom pristupu ovim kompetencijama i mogućnostima njihove primjene na časovima redovne nastave iz svih predmeta.Profesori naše škole , koji su bili učesnici ove radionice su : Seida Dacić, Sabaheta Ramović, Denisa Dacić, Muhamed Šaljić , Mirsada Šabotić , Hatidža Dacić i Adisa Malagić.
U sledećoj fazi ovog projekta planirano je sprovođenje brojnih aktivnosti sa ostalim pilot školama iz sjevernog regiona ( Pljevalja , Žabljaka ,Bijelog Polja i Berana) a u saradnji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope iz Podgorice , gdje su dogovorene i konkretne aktivnosti.