PEŠIĆ IZABRAN ZA POTPREDSJEDNIKA ‘IUSY’

0
105
Predsjednik Savjeta mladih Demokratske partije socijalista Crne Gore Nikola Pešić izabran je danas za potpredsjednika Internacionalne unije socijalističke omladine (IUSY), na Kongresu ove organizacije koji se od juče održava u hotelu Splendid u Bečićima.
Savjet mladih DPS je primljen u članstvo IUSY na prošlom Kongresu održanom 2016. godine, a već dvije godine kasnije domaćin je i organizator Kongresa i ima potpredsjednika IUSY iz svojih redova.
IUSY je najveća i najstarija politička omladinska organizacija u svijetu, koja u članstvo okuplja oko 140 organizacija iz više od 100 zemalja cijelog svijeta. Podmladak je Socijalističke internacionale, kao i krovna organizacija koji okuplja socijalističke, socijaldemokratske i radničke političke omladinske organizacije iz cijelog svijeta, IUSY je međunarodna omladinska organizacija sa konsultativnim statusom u Ujedinjenim Nacijama. IUSY je osnovana 1907. godine, da bi odmah nakon završetka Drugog svjetskog rata, 1946. godine, bila reorganizovana. Glavna polja rada IUSY su demokratija, ljudska prava i politika mladih iz perspektive slobode, solidarnosti i ravnopravnosti. Svake godine IUSI organizuje sastanke, seminare, obuke, studijske posjete i svjetske festivale za mlade političke lidere i aktiviste.
33. Kongres Internacionalne unije socijalističke omladine IUSY, čiji je domaćin i organizator Savjet mladih DPS, jedan je od najvećih i najozbiljnijih međunarodnih političkih skupova koji su održani u Crnoj Gori.
Savjet mladih DPS, pored toga što je najvažniji faktor na polju političkog aktivizma mladih u Crnoj Gori, uživa veliko povjerenje srodnih organizacija u regionu i Evropi, ali i u čitavom svijetu. To dokazuje i povjerenje koje je ukazano Savjetu mladih DPS i Crnoj Gori dodjelom organizacije Kongresa IUSY, najveće svjetske asocijacije mladih socijalističkih partija na svijetu, posebno ako se ima u vidu da je za ovaj događaj bio zainteresovan veliki broj zemalja.
Kongres Internacionalne unije socijalističke omladine IUSY održava se od 16. do 18. februara u Bečićima, a otvorio ga je predsjednik Demokratske partije socijalista Crne Gore Milo Đukanović.