Đurumlije rožajskog kraja

0
570

Osmansko carstvo je nakon poraza u Balkanskim ratovima (1912/1913)  napustilo naše krajeve. Uslijedio je Prvi svjetski rat (1914-1918). I pored toga što su veze Bošnjaka sa Osmanlijama bile naglo prekinute, na hiljade ih je dobrovoljno pristupilo redovima osmanlijske vojske te ratovalo na Galiciji protiv Rusa. U narodu su ovi dobrovoljci poznati kao „đurumlije“ ili „đununlije“-od singulara turske riječi gönnülü (plural: gönüllüler) koji je jedan od sinonima za dobrovoljce.

Tokom 1916-1917. godine austrougarske službe su iz Rožajskog kraja 500 đurumlija uputile na Karpate, planinski vijenac koji se vezuje na Galiciju. U zavičaj se vratio mali broj jer su izginuli, a neki ostali u Osmanlijskoj Turskoj.