Uprava za inspekcijske poslove ostvarila pozitivne rezultate

0
318
Alija Košuta
„U 2018. godini je inspekcija pregledala 65.000 inspekcijskih pregleda u kojima je utvrđeno preko 25.000 nepravilnosti. Zatečeno je 2.122 lica u radu na crno, uvedeno 689 lica u legalni radni odnos“, naveo je direktor Uprave za inspekcijske poslove, Alija Košuta.

 

„Izrečene su novčane kazne u iznosu od preko pet miliona eura, a ukupni ostvareni efekat inspekcijskog nadzora zajedno sa spoljnotrgovinskim prometom je blizu šest miliona eura“, dodao je Košuta. Uprava za inspekcijske poslove je predstavila rezultate rada tokom pojačanog nadzora u ljetnjoj sezoni.
Najavili su početak pojačanog nadzora u ljetnjoj sezoni.
„Angažovano je preko 60 inspektora, a fokus je na zakonitosti zapošljavanja i radnih odnosa, kontrole zapošljavanja stranaca, ispunjenost uslova za vršenje djelatnosti ugostiteljskih objekata, trgovine, izdavanja fiskalnih računa u ugostiteljstvu i trgovini, kontrolu porijekla i evidencije porijekla robe, sanitarno higijenskih uslova u ugostiteljskim objektima, objektima za kolektivni smještaj“, naveo je Košuta.

U prošloj godini ostvareni su značajni efekti suzbijanja sive ekonomije kroz legalizaciju vršenja djelatnosti u oblasti trgovine, zanatstva, turizma, ugostiteljstva, pružanja zdravstvenih, usluga socijalne i dječje zaštite, priređivanja igara na sreću i korišćenja prirodnih resursa.

Kada je u pitanju tržište rada, Inspekcija rada se prioritetno bavila suzbijanjem rada „na crno“,  a u 2018. godini zatekla  je 2122 lica koja bez ugovora o radu, od kojih je  689 lica nakon postupanja ove inspekcije zaključila ugovor o radu sa poslodavcem.

Direktor ove institucije je istakao da će pojačani  nadzor početi već od 1. Maja i trajaće do kraja avgusta. U ovim aktivnostima biće angažovano  preko 60 inspektora iz Turističke, Tržišne, Inspekcije rada i Zdravstveno-sanitarne inspekcije i to na teritoriji Herceg Novog, Kotora, Tivta, Budve, Bara i Ulcinja.

Direktor Uprave za inspekcijske poslove posebno se osvrnuo na negativne komentare koji su se mogle čuti iz medija kada je u pitanju inspekcijski nadzpr auto-puta, pa je tom prilikom istakao: “Radi javnosti moramo reći da naše inspekcije Ekološka, Inspekcija za vode i Inspekcija rada od početka realizacije projekta auto-puta vrše pojačan inspekcijski nadzor iz okvira naših nadležnosti. Ove inspekcije izvršile su preko 190 kontrola,  izrekle  46 mjera ukazivanja i donijele 40  rješenja kojima su naložile otklanjanje  nepravilnosti, izdale 42 prekršajna naloga i 20 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i podnijele jednu krivičnu prijavu.“

Na konferenciji je navedeno da je, kada je u pitanju zaštita životne sredine, Ekološka inspekcija u kontinuitetu obilazila auto-put od početka njegove izgradnje kako bi predlagala mjere za poboljšanje kvaliteta vode i pratila sve parametre koji određuju njen kvalitet. Po nalogu ove inspekcije  izgrađeni su  dodatni sedimentacioni bazeni za smanjenje mutnoće vode, postavljeni separatori ulja i masti, vršen je monitoring kvaliteta otpadnih voda i površinskih voda, uklanjanje betonskog mulja iz bazena, upravljanje posebnim vrstama otpada i predavanje istog ovlašćenom sakupljaču.

Takođe, g. Alija Košuta je istakao da radovi na izgradnji saobraćajnice kao i radovi na regulaciji rijeke Tare, ipak moraju prouzrokovati  izvjesnu zamućenost, ali, prema riječima stručnjaka pogoršani kvalitet vode će se popraviti i dostići skoro potupne prirodne vrijednosti nakon nekog vremena od prestanka građevinskih  radova.  Direktor ove uprave je rekao da „već analize iz februara i marta pokazuju da je voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta, iako je tokom izgradnje auto-puta kvalitet vode stalno varirao u zavisnosti od vremenskih uslova i dinamike gradnje“. Takođe je navedeno da  da je u prethodnom periodu po nalogu Ekološke inspekcije analiziran otpad koji nastaje  prilikom iskopa, pa je CETI utvrdio da isti nema u sebi opasnih materija.