U mandatu ove Vlade otvoreno je više od 15.000 radnih mjesta

0
76
Za vrijeme mandata ove Vlade otvoreno je više od 15.000 novih radnih mjesta. Kao predsjednik Vlade ponosan sam na ovaj rezultat – rekao je premijer Duško Marković, danas na Premijerskom satu.
Odgovarajući na pitanje Poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista šta je Vlada učinila na unapređenju prava i kvaliteta života radnika, predsjednik Marković je rekao da je Vlada inicirala i povećanje minimalne zarade za 15% što će imati direktan uticaj na oko 35,000 zaposlenih.
„U ovom Domu razmatrali ste i Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjoj trgovini koji je Vlada utvrdila07.03.2019. godine, a kojim se propisuje zabrana obavljanja djelatnosti trgovine na veliko i malo nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika. Uvođenjem neradne nedjelje u sektoru trgovine, što je inicijativa Privredne komore, jasno se precizira i osnažuje pravo na sedmični odmor u trajanju od najmanje 24h neprekidno, koji se koristi nedjeljom, a koje je definisano Zakonom o radu. Ova mjera imaće direktan uticaj na zaposlene u sektoru trgovine kojih je oko 37.000“ – rekao je predsjednik Vlade.
Premijer je najavio za januar smanjenje stopa poreza na dohodak na zarade fizičkih lica sa 11% na 9% te da je u organima državne uprave radno vrijeme promijenjeno tako da počinje u 7 a završava se u 15 sati što je povoljnije za zaposlene posebno za majke.
„Osim ovih mjera, Vlada u kontinuitetu pomaže rješavanje stambenih pitanja zaposlenih. Pa je tako u periodu od 2016. godine u prosvjeti pod povoljnim uslovima stambeno pitanje riješilo 318 zaposlenih, u policiji 717, a stambeno pitanje pod povoljnim uslovima riješili smo za 317 zaposlenih u zdravstvu. Takođe, stambena zadruga Zdravstvo čiji su osnivači dva reprezentativna sindikata i Ministarstvo zdravlja, u 2019. godini raspodijeliće oko 500.000 eura svojim zaposlenima. Između ostalog, podsjećam i na Projekat 1000+, prisutan već jednu deceniju, pomoću koga su do sada 1,162 porodična domaćinstva riješila stambeno pitanje, od čega je iz javnog sektora 735 domaćinstava, a 427 porodica iz drugih društvenih kategorija. Dakle, opet govorimo o hiljadama zaposlenih na koje su ove Vladine mjere imale direktan, i naravno pozitivan uticaj“ – rekao je predsjednik Vlade Duško Marković.
Premijer je izrauio uvjerenje da 1. maj, Međunarodni praznik rada, dočekujemo sa kvalitetnim i efektivnim odlukama koje smo donijeli u interesu radnika te da će Vlada u dijalogu sa partnerima, sindikatima i udruženjima poslodavaca, doprinijeti očuvanju rasta zaposlenosti i boljem kvalitetu života svih građana.