Stanje u rožajskom Domu zdravlja sve gore, nedostaje ljekara

0
87

Dom zdravlja u Rožajama uskoro bi, zbog nedostatka stručnog kadra, mogao zatvoriti vrata ogromnom broju pacijenata.

Godinama unazad, mladi ljekari nakon što steknu uslove za specijalizaciju, odlaze u veće zdravstvene ustanove u kojima ostaju da rade. To se odrazilo na pad kvaliteta medicinske zaštite u Rožajama što životni standard u toj sjevernoj opštini čini dodatno težim.

Pacijentkinja Raza Kalender kaže da se do izabranog ljekara ne dolazi lako.

“Čekaonice su pune, i do četiri sata bolesna čekam na klupi za pacijente. Loše je stanje po tom pitanju. Najgore je ljudima čije je zdravlje narušeno, tj. nama pacijentima. Imamo razumijevanja jer znamo da Dom zdravlja ima mali broj doktora na raspolaganju. Ipak, srdačno nas prime i pored toga što su dodatno opterećeni poslom”, kaže Kalender i ističe da se ne nada da će se stanje u sektoru pružanja zdravstvenih usluga u njenom rodnom gradu uskoro popraviti.

Rožajka Munevera Sutović tvrdi da su redovi ispred ordinacija ogromni, te da se suočavala sa velikim izazovima prilikom liječenja njenog pokojnog oca jer, kako navodi, zbog velikog obima posla, rožajski ljekari nijesu u stanju da pružaju efikasnu medicinku zaštitu pacijentima. Prema njenim riječima, ti problemi naročito dolaze do izražaja vikendom kada ordinira jedan ljekar koji ne smije napustiti radno mjesto skoro do kraja smjene kako bi na terenu pregledao pacijenta i dao mu potrebnu terapiju.

Iz rožajskog Doma zdravlja poručuju da im nedostaje ljekara u opštoj službi. Ostale jedinice, prema informacijama koje smo dobili, funkcionišu neometano.

“Problem imamo sa izabranim doktorima za odrasle. Trenutno rade četiri od kojih će tri uskoro u penziju a jedan, vjerovatno, na specijalizaciju. U skladu sa potrebama naših pacijenata potrebno nam je barem osam ljekara. Pokušavamo da pronađemo adekvatna rješenja za navedene izazove, čak smo kontaktirali ustanove u regionu koje bi nas povezale sa nezaposlenim ljekarima, kojima bismo bili spremni da platimo i smještaj ukoliko bi pristali da rade u našoj zdravstvenoj ustanovi.

Direktorica te zdravstvene ustanove dr Sanja Beloica kaže da doktori napuštaju Rožaje uglavnom zbog toga što u većim gradovima imaju bolje mogućnosti za profesionalni razvoj koji je, prema njenim riječima praćen drugim radnim pogodnostima.

“Problem nedostatka stručnog medicinskog kadra zastupljen je i u drugim opštinama u Crnoj Gori. Riječ je o pojavi koja je u našem društvu prisutna godinama unazad. Višedecenijska nebriga o medicinskom kadru dolazi na naplatu. Neophodno je da Država, u saradnji sa resornim ministarstvom i lokalnim upravama preduzme hitne i konkretne mjere kojima bi se mladi ljekari motivisali da ostanu da rade u manje razvijenim opštinama. Konkretno, Rožaje je iznjedrilo veliki broj doktora. Mladi iz ove opštine rado studiraju medicinu i bilježe u toku školovanja jako dobre rezultate, no nažalost, za sada skoro niko od njih ne planira da radni vijek provedu u rodnom gradu”, navodi Beloica i dodaje da trenutno kod njih jedna osoba sa završenim Medicinskim fakultetom obavlja pripravnički staž i da ne planira da se nakon isteka predviđenog roka zadržava u toj ustanovi.

Zaposleni u Domu zdravlja Rožaje imali su brojne teškoće u radu zbog nedostatka tehničkih kapaciteta. Menadžment te zdravstvene ustanove u zadnje vrijeme u kontinuitetu vrši nabavku savremenih medicinskih aparata koji su značajno popravili stanje u domenu pružanja usluga pacijentima.