Srpske kuće valjaju milione

0
587

Šta povezuje Srpsku kuću, Maticu srpsku, nevladinu organizaciju In4S, ofšor kompaniju ANG Crna Gora, kao i privatnu firmu Tangenta osim što se preko njihovih računa, ako ih posmatramo kao cjelinu, a to u neku ruku i jesu, valjaju milioni, od kojih najveći dio stiže od Vlade Srbije i srpskih kompanija.

■ GOJKO RAIĆEVIĆ I POVEZANA LICA

Prvo što upada u oči gledajući osnivačku i vlasničku strukturu, jeste da se kod većine tih firmi pojavljuju ista lica, na čelu sa Gojkom Raičevićem, vlasnikom i osnivačem portala In4S, odnosno nevladine organizacije. Raičević se, osim kod In4S, pojavljuje i u firmama „Naša agencija“, „ANG Crna Gora“, „Rusomont“, kao i u Srpskoj kući, u čijoj je, takođe, vlasničkoj strukturi. Rame uz rame sa njim je i Vladimir Božović (da ne bude zabune, nije riječ o ambasadoru), koji se pojavljuje u vlasničkoj strukturi kompanija „AnG Crna Gora“, „Atlantic News Group LLC“, In4S, Matica srpska i Srpska kuća.

Gojko Raičević

Kako se finansiraju ova lica, očigledno vrlo povezana i na zajedničkom zadatku. Podaci do kojih su došle Dnevne novine pokazuju da je u proteklih nekoliko godina Vlada Srbije prebacila Srpskoj kući i Matici srpskoj više od pet miliona eura, dok je najveći donator portala In4S kompanija M:tel.

■ MATICI SRPSKOJ I SRPSKOJ KUĆI PREKO PET MILIONA

Srpska kuća je od maja 2017. do septembra 2019. godine raspolagala sa 3,648 miliona, odnosno toliko se novca vrtjelo preko njihovih računa, od čega je najveći dio priliva bio od Vlade Srbije, koja je u tom periodu uplatila ovom pravnom licu oko 3,590 miliona eura.

Podaci do kojih su došle Dnevne novine pokazuju da je najveći dio tog novca potrošen u maju 2017. godine, kada je na račun Niksan trejda, vlasnika Miodraga Dake Davidovića, prebačeno 3.383 miliona eura.

Promet Matice srpske preko računa otvorenih kod poslovnih banaka u Crnoj Gori od januara 2014. pa do decembra prošle godine iznosio je 1.554 miliona eura. Pre ma saznanjima DN, kontrolom je utvrđeno da skoro cjelokupan iznos potiče od Vlade Srbije (Ministarstva za dijasporu, Ministarstva kulture i medija, Kancelarije za dijasporu).

■ GLAVNI DONATOR IN4S KOMPANIJA M:TEL

Među onima koje srpska Vlada pomaže ili direktno ili preko svojih kompanija je i Raičevićev portal In4S. Prema saznanjima DN, preko računa ovog portala prošlo je od septembra 2013. do januara ove godine oko 279.000 eura. Ono što upada u oči jeste da najveći dio priliva potiče od kompanije M:tel, čiji su vlasnici Telekom Srbija i Telekom RS, a koja je za četiri mjeseca, od kraja septembra 2018. do kraja januara prošle godine ovom portalu uplatila 200.000 eura, po osnovu reklamiranja. To će, prema saznanjima DN, biti predmet provjere u cilju utvrđivanja da li se radi o fiktivnom poslu i načinu finansiranja ove NVO od strane Srbije preko firme M:tel, putem ugovora o reklamiranju. Ostala sredstva (35.000 eura) bila su od Vlade Srbije i povezanih pravnih lica (27.000), što znači da je kompletno finansiranje In4S direktno ili indirektno iz Srbije.

Sva novčana sredstva isplaćena sa računa In4S, bilo kao materijalni troškovi, bilo kao honorari ili konsultantske usluge osnivačima i licima koja rade za ovu nevladinu organizaciju, biće predmet posebnih provjera Uprave policije, sa aspekta zakonitosti poslovnog odnosa, kao i sa aspekta podizanja gotovine, te utvrđivanja da li je na podignuta novčana sredstva plaćen odgovarajući porez.

■ ANG CRNA GORA

Na spisku kompanija kod kojih se pominju Gojko Raičević i Vladimir Božović je i firma „ANG Crna Gora“. Njen osnivač je pravno lice „Atlantic News Group LLC“ sa sjedištem u Delaveru. „ANG Crna Gora“ je, zapravo, ćerka firma ofšor kompanije iz Delavera. Prema podacima DN, osnivač i stvarni vlasnik je Vladimir Božović, dok je izvršni direktor Gojko Raičević. Božović i Raičević su ovlašćeni za upravljanje na računima koje to pravno lice posjeduje kod poslovnih banaka u Crnoj Gori.

Podaci do kojih su došle Dnevne novine pokazuju da je tokom 2018. „ANG Crna Gora“ primila oko 100.000 eura od „Atlantic News Group LLC“, da je novac stizao i od Nove srpske demokratije, Pokreta za promjene, S Pres d.o.o., M:tela, kao i od Mladena Bojanića po osnovu plaćanja za usluge. Ova kompanija je, kako saznajemo, Vijestima tokom tog perioda (2018) uplatila oko 80.000 eura po osnovu ugovora o prometu usluga. V.Š.

Ko finansira kompaniju Tangenta

Predmet kontrole crnogorskih nadležnih institucija bila je i kompanija „Tangenta“, čiji je vlasnik i osnivač Blažo Papović, inače, jedan od osnivača Matice srpske. Papović se bavi elektro proizvodnjom, inženjerskom djelatnošću i uslugama servisiranja elektro sistema.

Za razliku od prethodnih firmi koje su na jaslama srpske vlade i srpskih kompanija, „Tangenta“ svoje milione dobija kroz poslove sa crnogorskim državnim preduzećima. Na poslovnim računima ove kompanije su milionski prometi. Analizom je utvrđeno da je značajan kupac robe i usluga bila Elektroprivreda Crne Gore, i povezana preduzeća u većinskom državnom vlasništvu i da su po tom osnovu ovoj kompaniji uplaćena znatna sredstva.

Tako je od aprila 2014. do decembra prošle godine EPCG u više navrata prenijela sredstva na račun „Tangente“ u ukupnom iznosu od više od milion eura, po osnovu ugovora i prometa robe, dok je Crnogorski elektroprenosni sistem, po istom osnovu, prenio na ovu kompaniju oko 95.000 eura.

U periodu od juna 2016. do decembra prošle godine na račun preduzeća „Tangenta“ je kod Erste banke uplaćeno 1.125 miliona eura sa računa EPCG, CGES, CEDIS, TE Pljevlja, takođe po osnovu ugovora i prometa robe.

Sve u svemu, Blažo Papović, koji se pojavljuje u osnivačkim strukturama Matice srpske i Srpske kuće, kroz poslovni odnos svoje firme „Tangenta“ sa pravnim licima koja su u većinom državnom vlasništvu (EPCG, CGES, CEDIS, TE Pljevlja) od 2014. do 2019. prihodovao je oko 2,2 miliona eura. Toliko o navodnoj ugroženosti i nemogućnosti da se posluje u Crnoj Gori zato što je neko Srbin.