SDT traži skidanje imuniteta Petru Ivanoviću

0
0

Specijalno državno tužilaštvo uputilo je Skupštini Crne Gore zahtjev za skidanje imuniteta poslaniku Demokratske partije socijalista (DPS) Petru Ivanoviću zbog, kako je navedeno, krivičnog gonjenja.

“Iz do sada prikupljenih dokaza u izviđaju i odbrana prijavljenih osumnjičenih lica, proizilazi osnovana sumnja da je Petar Ivanović, poslanik Skupštine Crne Gore, bivši ministar Poljopirivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore, u toku 2015. godine do aprila 2016. godine, u Podgorici, protivpravnim iskorišcavanjem tog  službenog polożaja, prekoračenjem granica svog službenog ovlašcenja i nevršenjem svoje službene dužnosti drugome pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od 30.000 eura i drugome nanio štetu”, piše u dokumentu dostavljenom predjsedniku Skupštine Aleksi Bečiću.

U zahtjevu upućenom Skupštini navodi se da prikupljeni dokazi i podaci upućuju na osnovanu sumnju da je Petar Ivanović, kao ministar Poljoprivrede i ruralnog razvoja u Vladi Crne Gore, to svojstvo zloupotrijebio prilikom raspolaganja i dodjele krajnjim korisnicima sredstava iz Ugovora o kreditu (zajam), broj: 02-01002-2555/1 od 05.06.2015. godine, zaključen između Fonda za razvoj ABU Dabija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata kao zajmodavca i Investiciono razvojnog fonda Crne Gore kao zajmoprimca, kojim su odobrena novčana sredstva radi podrške razvoju poljopirivrede Crne Gore u iznosu od 183.650.000 emiratskih dirhama, u dolarima 50 miliona američkih dolara USD, na period otplate kredita 13 godina, kojem prethodi četiri godine grejs period, po kamatnoj stopi od 2,56 godišnje na povučeni i preostali iznos glavnice kredita, uz obavezu plaćanja naknade za pokriće administrativnih troškova obrade kredita po stopi od o,5% godišnje na povučeni i preostali iznos kredita. 

Za taj kredit je Zakonom o budžetu za 2015. godinu propisano da će Vlada u toj godini izdati garancije, uz obavezu obezbjeđivanja kolaterala državi Crnoj Gori za projekat IRF sa Abu Dabi Fondom razvoj poljoprivrede kroz podršku Abu Dabi Fonda (ADMAS) u visini do 50.000.000 eura.

“Postoji sumnja da je to učinio na način što je, ne poštujući propisane procedure iz ADMAS operativnog priručnika i uslove iz Javnog poziva za kreditiranje razvojnih projekata u poljoprivredi iz Razvojnog fonda Abu Dabija, objavljen 31.08.2015. godine na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, zaključio odvojeno više Ugovora o kreditu sa ovlašćenim zastupnicima privrednih društava, kojima su dodijeljena kreditna sredstva iako svi nijesu ispunjavali uslove za dodjelu kredita, od kojih su tri ugovora, zaključena 21.10.2015. godine, na iznos od 3 miliona dolara, 07.12.2015. godine na iznos od 3 miliona dolara, 29.03.2016. godine na iznos od 2 miliona, raskinuta od strane IRF dana 21.04.2019. godine, zbog neispunjenja ugovornih obaveza od strane ovih korisnika. Pribavljena imovinska korist i nastala šteta ovakvim postupcima prijavljenog Petra Ivanovića, i postupcima drugih prijavljenih osumnjičenih lica, kod svih zaključenih ugovora, utvrđuje se stručnim vještačenjima koja su u toku, i koje sprovode angažovani sudski vještaci odgovarajuće struke, na osnovu dokumentacije pribavljene od organa i finansijskih institucija koje su bile uključene u dobijanje, dodjelu i realizaciju zajma Fonda za razvoj Abu Dabija”, piše u zahtjevu za skidanje imuniteta.

Dodaju da kako Petar Ivanović kao poslanik Skupštine Crne Gore uživa imunitetsko pravo, a kod postojanja zakonskih uslova da se protiv istog preduzme krivično gonjenje, cijenimo da je ovaj zahtjev za odobrenje krivičnog gonjenja osnovani