Premijer ispunio obećanje dato porodicama otetih Bošnjaka u Štrpcima

0
1069

Premijer Duško Marković je na današnjoj sjednici upoznao Vladu o nedavno održanom sastanku predstavnicima rodbine otetih i stradalih crnogorskih građana iz voza 671 kod mjesta Štrpci, dana 27.02.1993 godine.

Predsjednik Marković je na sastanku obećao predstavnicima rodbine da će Vlada u djelu svojih nadležnosti raditi na svim otvorenim pitanjima.

Vlada je danas zadužila Ministarstvo vanjskih poslova da diplomatskim putem inicira preduzimanje konkretnih aktivnosti u cilju traganja i pronalaženja posmrtnih ostataka crnogorskih građana – žrtava stradalih kod mjesta Štrpci.

Komisija za nestala lica zadužena je da, u roku od 15 dana, informiše Vladu o aktivnostima koje je preduzimala u dosadašnjem periodu vezanih za slučaj Štrpci.

Takođe, Ministarstvo vanjskih poslova zaduženo je da se posredstvom diplomatsko-konzularnih predstavništava uključi u proces praćenja sudskih postupaka koji se vode pred nadležnim organima Srbije i Bosne i Hercegovine da iskaže zainteresovanost da članovima porodica žrtava bude omogućeno da prate sudske procese i da o tome redovno informiše Kabinet predsjednika Vlade.

Zaduženo je i Ministarstvo pravde, da u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja i Ministarstvom finansija, razmotri mogućnost donošenja propisa kojim će se urediti prava civilnih žrtava čija su ljudska prava povrijeđena u oružanim sukobima i u vezi sa oružanim sukobima u periodu 1991-2001. godina, sa procjenom finansijskog uticaja tog propisa, u roku od 90 dana.

Vlada je danas zadužila i Generalni sekretarijat Vlade da, u saradnji sa generalnim sekretarom Skupštine Crne Gore, pribavi informaciju o realizaciji Odluke Skupštine Republike Crne Gore broj 02-2552/10 od 19.10.1993. godine, u vezi sa formiranjem Istraživačko-dokumentacionog centra, koji bi se detaljnije bavio prikupljanjem svih relevantnih činjenica u vezi sa ovim slučajem.

Članovi Vlade su pozdravili inicijativu i aktivnosti premijera Markovića na ovom važnom pitanju ocjenjujući da je pokazao ljudski i odgovoran politički odnos koji je za svako poštovanje i pohvalu.