OPŠTINA ROŽAJE RASPISALA JAVNI POZIV ZA SPORAZUMNI RASKID RADNOG ODNOSA

0
1057

JAVNI POZIV
Za Sporazumni prestanak radnog odnosa

1 Pozivaju se zainteresovani službenici i namještenici, zaposleni u Organima lokalne uprave opštine Rožaje, na neodredjeno vrijeme, te i zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, koji se finansiraju iz Budžeta opštine Rožaje. da u roku od 01.09.2018. do 31.12.2018.g0dine, dostave starješinama organa, ustanova i preduzeća, zahtjev za Sporazumni raskid radnog odnosa.

2 Zaposlenom kome prestane radni odnos po osnovu Sporazuma, pripada otpremnina u iznosu od 12 bruto zarada, ostvarene u mjesecu u kojem se podnosi zahtjev za Sporazumni raskid.

3 Službeniku i namješteniku zaposlenom u organima lokalne uprave, te i zaposleni u javnim ustanovama i preduzećima, radni odnos će prestati sa danom isplate otpremnine, kada će se i zaključiti radna knjižica i izvršiti odjava zaposlenja preko nadležnog organa [Poreske uprave].

4 Starješine organa i službi, javnih ustanova i preduzeća koji se finansiraju iz Budžeta opštine Rožaje, odlučivat će o svakom zahtjevu, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

5 Zaposlenom kojem prestane radni odnos na način kako je to regulisano tačkom dva ovog Poziva ne može ponovo zasnovati radni odnos u državniom organima, organima lokalne uprave, javnim službama, ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Opština, u periodu od 5 godina od dana isplate optremnine.

6 Ovaj poziv biće istaknut na oglasnoj tabli opštine Rožaje i objavljen na zvaničnom sajtu opštine Rožaje.