Od danas u OŠ „Savo Pejanović“: Đaci ostavljaju mobilni u kutiju, pa u učionicu

0
432

Početak drugog polugodišta u OŠ „Savo Pejanović“ donio je i nova pravila. Od danas djeca u učioniceneće moći da unose mobilne telefone. To pravilo donijela je uprava škole na zahtjev nastavnika. Kako je saopštioZoran Đukić, direktor škole, razlog ove inicijative je jer djeca u prekoračenoj mjeri ometaju nastavu, telefoniraju, pozivaju roditelje, dopisuju se jedni sa drugima, ali i snimaju profesore.

Nakon sastanka odjeljenjskih vijeća, a kasnije i sa nastavničkim vijećem, zajednički smo donijeli odluku da se obustavi unošenje telefona u učionicama. Napravili smo kutije sa numerisanim bojevima kao u dnevniku, da bi djeca tačno znala na koji broj trebaju da odlože svoj telefon. Obavezno je iskučivanje telefona kako zvono ne bi remetilo čas i kako bi se izgubila konekcija sa pametnim satovima. Kada se završi čas učenici mogu uzeti telefon i koristiti ga dok ne traje nastava. Sa ovom praksom počinjemo danas i nadamo se da će je svi poštovati”, kazao je Đukić.

Đukić ističe da roditelji treba da budu svjesni da djeca moraju da isključe telefone na času i da se skoncentrišu na nastavu.

“Početkom školske godine poslali smo roditeljima pravila ponašanja djece u školi. Tu su naravno i obaveze koje učenici treba da ispunjavaju. Postoje i roditelji koji to nijesu poštovali i pozivali su djecu na času. Kako bi se tome stalo na kraj morali smo da uvedemo ovu praksu. U odjeljenjima ima po 30 učenika i zamislite da je svima dozvolimo da koriste telefone. Tu onda nema nastave. Postoje pravila i one se moraju poštovati”, kaže Đukić.

Da bi i ostale škole trebalo da slijede ovaj primjer smatra Marina Nikić, iz Savjeta roditelja djece OŠ „Savo Pejanović“.

“Podržavam inicijativu koju su pokrenuli profesori, jer treba da se uvede red. Ovo je sjajna ideja jer su djeca postala apsolutni zavisnici od telefona. Postoji i velika zloupotrba, jer se snimaju profesori i učiteljice i sadržaji se plasiraju na drušvenim mrežama. Djeca su dekoncentrisana na času, te će uklanjanje telefona doprinijeti boljoj pažnji. Oduzimanje telefona u toku časa podržavam. Ovo je pravi trenutak da reagujemo uz pomoć škole i da podstaknemo djecu na učenje, a ne na društvene mreže”, kaže Nikić.

Kako su ranije kazali iz Ministarstva prosvjete donošenje telefona u ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja, škole bi trebalo da regulišu korišćenje digitalnih uređaja kućnim redom na nivou ustanove.

“Imajući u vidu da je Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema usvojena u decembru 2021. godine, smatramo da je pravilna upotreba ovih tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu korisna, te predstavlja neizostavan dio nove vizije obrazovanja kojom pripremamo mlade za život i rad u društvu visokih kompetencija”, naveli su iz ministarstva.