OB Rožaje počinje akciju kažnjavanja uzurpatora gradskih saobraćajnica

0
856

Saopštenje Odjeljenja bezbijednosti Rožaje prenosimo integralno

Obavještavamo Vas, da će službenici saobraćajne policije OB Rožaje, u akviru Lokalne akcije PARKIRAJ PROPISNO ZA JEPŠI GRAD vršiti pojačanu kontrolu i regulisanje saobraćaja u gradskim ulicama Maršala Tita, 13 Jul, Trg 9 Cmogorske brigade, Mustafe Pećanina i 30 Septembar, sa posebnim osvrtom na sprečavanje nepropisnog parkiranja i zaustavljanja motornih vozila.

Akcija će se izvoditi a narednom periodu.

S tim u vezi, obavještavamo građane da će službenici OB Rožaje preduzimati sve Zakonom predviđene mjere i radnje, među kojima i uručenje prekršajnih naloga za počinjene prekršaje, shodno odredbama čl. 60 ZOBS – a na putevima. Mjere će se izricati posebno vozačima koji svoje vozilo zaustavljaju i parkiraju na kolovozu u raskrsnicama na pješačkim prelazima, kao i na svim mjestima na kojima ometaju normalno odvijanje saobraćaja kretanje pješaka.

Cilj ove akcije jeste stvaranje uslova za bezbjedno kretanje pješaka a prvenstveno djece.

O prednjem Vas obavještavamo u cilju afirmacije i transparentnog rada saobraćajne policije i blagovremenog informisanja javnosti o preventivnim i represivnim mjerama i aktivnostima koje će službenici OB Ražaje preduzimati u narednom periodu.

VD Načelnik

Miftar Kalač