Nada Bukilić napisala dramski tekst o Pavi i Ahmetu

0
151

Publicistkinja i dramska spisateljica Nada Bukilić završila je pisanje dramskog teksta o Pavi i Ahmetu, pod nazivom „Naše polje ljubavi“. Naručilac teksta je Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore.

Tekst se oslanja na predanje o Pavi i Ahmetu, dvoje mladih ljudi, koje je uprkos mnogim razlikama i bremenitim društvenim prlikama sredine 17. vijeka, spojila ljubav.

– Priča je zapravo eklatantan primjer uvažavanja razlika i afirmacije univerzalnih ljudskih vrijednosti koja oslobađa prostor visoke etičnosti i zadivljujuće snage ljubavi. Paradigma je multikulturalnosti i svevremeni obrazac koji i danas može poslužiti kao orijentir u društvenom životu – navodi se u saopštenju CEKUM-a.

U Centru za očuvanje i razvoj kulture manjina planiraju da u saradnji sa nekom od pozorišnih kuća realizuju dramsko djelo po tekstu Nade Bukilić.

LEGENDA

Prema legendi, jedinica vraneškog kneza Nikole Milikića, Pava, udala se prije tri i po vijeka za Ahmet-pašu Hasanbegovića, koji se nakon višegodišnjeg izbivanja iz svog rodnog kraja vratio u Vraneš i zaljubio u ljepoticu Pavu.

Odlučili su da se vjenčaju, uz uslov da svako zadrži svoju religiju, da muška djeca budu islamske vjeroispovijesti, a ženska pravoslavne. Tako su rođeni blizanci MušaHasan i Daut, koji su svake nedjelje, na konju sa pozlaćenom opremom, majku vodili u crkvu i ispred vrata je sačekivali dok obavi obred.

Na drugom porođaju, rađajući kćerku Anđeliju, Pava je umrla. Njih dvije sahranjene su zajedno, a Ahmet-paša u znak velike ljubavi i poštovanja prema Pavi, posjede koje mu je donijela u miraz, nazvao je Pavino polje.

Kada je Ahmet umirao imao je samo jednu želju, da bude sahranjen pored Pave. Tako su, do dan-danas, dvije kamene ploče, od kojih je na jednoj u reljefu urezan krst, a na drugoj polumjesec, ostale da u Pavinom Polju – na putu prema Pljevljima – svjedoče kao spomenik velikoj ljubavi.