Na sjeveru se troše desetine miliona za razvoj

0
100

Govoreći o razvoju sjevera, premijer se osvrnuo i na pojedine primjedbe u vezi razvojne politike: 

„I danas mi ti kritičari kažu – nije razvoj u putu, grade se putevi, treba otvarati fabrike. Ko će na Sjeveru da otvori fabriku ako nema puta? Ko će da napravi održivi biznis plan ako nema puta, ako nema energetsko napajanje, ako nema interneta, a vi ste govorili da ga nemate za vašu djelatnost, zamislite koje je to ograničenje, a ne sjutra za ozbiljan biznis i fabriku, ili ako nemate drugu infrastrukturu. Dakle, mi trošimo desetine miliona na sjeveru danas za razvoj putne, saobraćajne, energetske i digitalne infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede ulaže u nove vodovode i druge podsticaje. Bez toga nema niti kompanija niti investitora nigdje na svijetu, pa ni na Sjeveru. Ja znam da smo mi zakasnili, da je to možda trebalo uraditi ranije, ali znam da smo morali da krenemo u tom pravcu – i krenuli smo“ , zaključio je Marković.