Na Hadž iz Rožaja ove godine 17 vjernika

0
648

Hadžiluk ili hadž, (arap. حج Ḥaǧǧ) g predstavlja jedan od pet stubova islama.

Svaki punoljetni musliman po vjerskom zakonu dužan je bar jednom u životu, ako je sposoban, obaviti hadžiluk. Obavezu ne moraju ispuniti ‘robovi’ i oni koji su poremećenog uma; niti žene koje nemaju muža ni rođaka da ih prati. Takođe, hadžiluk nije obavezan za one koji zbog manjka životnih sredstava ne mogu da priušte put ili životinju za nošenje tereta.

Iz Rožaja će u organizaciji Islamske zajedice u Crnoj Gori Hadž obaviti 17 vjernika.

1.ADEMOVIĆ Adnan
2.BIHORAC Zejna
3.ĆOROVIĆ Ajna
4.DACIĆ Hajruša
5.DAUTOVIĆ Dževad
6.DAUTOVIĆ Ineta
7.DAUTOVIĆ Elfija
8.DAUTOVIĆ Hamza
9.DAUTOVIĆ Mehdija
10.KUJEVIĆ Emira
11.KUJEVIĆ Halil
12.MUJEVIĆ Alen
13.MUJEVIĆ Ismeta
14.MURIĆ Bajram
15.MURIĆ Amela
16.MURIĆ Mehmedin
17.MURIĆ Nezir