MUŠIČARENJE

0
695

Najveća nedoumica kod početnika koji se želi baviti mušičarenjem-tehnikom,,flaj fišing“, jeste izbor štapa. Razloga je mnogo, a jedan od najbitnijih jeste što su štapovi namijenjeni ribolovu,,flaj fišing“ tehnikom takozvani “mušičarci”, po mnogo čemu specifični i poprilično se razlikuju od ostalih štapova koji se upotrebljavaju u drugim ribolovnim tehnikama.
Postavlja se osnovno pitanje na osnovu kojih parametara će ribolovac znati da procijeni koji štap i kakve akcije će najbolje zadovoljiti njegove (osnovne) potrebe kada poželi da se upusti u priču zvanu mušičarenje?
Iskusan ribolovac će vjerovatno bez razmišljanja znati pravi odgovor. Međutim, mnogi ne spadaju u tu kategoriju, a još manji broj je čuo za izraze,,fast” štap -,,brza akcija štapa“ ili štap srednje akcije – (medium fast) i tome slično. Ako ovome dodamo da danas na tržištu svakodnevno raste broj proizvođača, a konkurencija nikada nije bila veća, tako da u ponudi ima ogromnom broj štapova različitih namjena, materijala i veličina, sve to još više može djelovati zbunjujuće za bilo kog ribolovca i otežati kupovinu, bez obzira na njegovu vještinu, a naročito za početnike.
Zato se i vraćamo na pitanje kakav štap bi bio pravi izbor? U suštini, različite situacije, koje najčešće praktikujemo na vodi, nalažu različit izbor, a kratak odgovor na ovo pitanje je da će to zavisiti od uslova ribolova, mjesta gdje mislimo praktikovati ribolov, vještine ribolovca i tehnike koju mislimo primjenjivati.


Da bi temu pojednostavili, odmah ćemo preći na objašnjenje o tri najdominantnije kategorije mušičarskih štapova (spore, srednje brze, brze štapove).
Najprije, tu su spori štapovi, a danas kompanije zaziru od upotrebe izraza,,spori štap”, pa se češće koriste izrazi poput,,ful fleks” štapovi. To su štapovi koji se najčešće koriste za meke i mirne prezentacije. Sporija akcija štapa, omogućava da mušičar ima najveću moguću kontrolu nad svojom prezentacijom. Međutim, ova vrsta štapova je gotovo neupotrebljiva za velike vode, duge zabačaje, vjetrovito vrijeme i upotrebu (većih) nimfi i nije pogodna za početnike.
Štapovi srednje akcije, odnosno srednji brzi štapovi predstavljaju najbolji izbor u situacijama ako smo početnici ili ako mislimo imati samo jedan štap za mušičarenje. Ovi štapovi se savijaju otprilike oko 50-60 odsto mjereno od kraja štapa kada je isti “napunjen”. Ako govorimo o osjećaju, ribolovci će uživati mnogo više u ovoj akciji štapa, jer će se mnogo lakše učitati svaki pokret, naročito u odnosu na brze – fast štapove. Početnici, sa slabijim iskustvom, žele “univerzalan” štap koji mogu koristiti ujutru za nimfe, u popodnevnim satima za suvu mušicu, ali i u večernjim satima za manje strimere, a nemaju mogućnosti da posjeduju štapove za svaku pojedinačnu tehniku. Tu će im zasigurno najviše najviše koristiti štapovi srednje akcije.

Najprodavaniji i zadnjih godina najpopularniji štapovi su štapovi brze akcije (fast) kod kojih je savijanje najslabije u odnosu na prve dvije kategorije. Međutim, s gubitkom osjećaja ovi štapovi dobijaju itakako najviše energije.
Zašto većina ribolovaca želi baš ovu vrstu štapova? Ukratko, zato što je brza akcija štapa odlična za ribolovce, sa dugometnim kastingom koji je potreban na velikim vodama. Ovdje spadaju svi štapovi koji se koriste za mušičarenje na moru, zatim ovi štapovi su neprevaziđeni u situacijama kada se treba boriti sa jakim vjetrom, ili kada je potrebno zabacivati teške muve. Bacanje kanapa se takođe najbolje izvodi sa ovom vrstom štapova, pa danas na tržištu ne postoji kompanija koja u asortimanu nema ovu kategoriju mušičaraca.
Na kraju, najbolju akciju štapa će ipak odrediti sam mušičar sa svojim ličnim željama, potrebama, ali prije svega iskustvom. Zato bi najbolje bilo, ukoliko je to naravno moguće, prije kupovine ipak isprobati štap koji želimo.