Može Rožaje: Naša vlast će biti zasnovana na zelenoj agendi, projekat izgradnje postrojenja za grijanje na biomasu je spreman

0
350

Lista „Može Rožaje, može Crna Gora“ predložila je projekat izgranje postrojenja koje će se snabdjevati biomasom iz okruženja, sa ciljem smanjenja negativnog uticaja na okolinu prilikom upotrebe fosilnih goriva.

Kako su kazali postrojenje će se snabdjevati biomasom iz okruženja i toplotna energija će se isporučivati okolnim firmama, preduzećima i fizičkim licima. Njihov cilj je da nakon pozitivnog razvoja ovog projekta i zaključenja potrebnih ugovora osnuju projektno društvo koje će voditi pomenuto postrojenje.

„Prema direktivi EU i Vijeća Evrope biomasu možemo definisati kao birorazgradive djelove proizvoda, otpada ili ostataka iz poljoprivrede, šumski otpad i otpad srodnih industrija, kao i birorazgradive djelove industrijskog i gradskog otpada. Biomasa se smatra obnovljivim izvorom energije, što znači da je nepresušan izvor koji, ako se poštuju principi obnovljivog razvoja, nema prevelikog uticaja na okolinu“, kazao je nosilac liste rožajske URE Husein Ljajić.

Kako kaže preduzeće za snadbijevanje energijom planira izgradnju postrojenja za proizvodnju koje će se sastojati iz elektrane na biomasu i mreže cjevovoda za daljinsko grijanje. Odatle će isporučivati toplotu u vidu toplotne vode do maksimalne temperature od 80°C, osim u posebnim zahtjevima. Isporuka toplote od strane postrojenja vršiće se tokom cijele godine u kontinuitetu preko osam hiljada sati godišnje.

„Nakon odobrenja projekta i donošenja odluke za izgradnju ugovor će biti prenijet na projektno društvo i  biće proširen potrebnim zahtjevima. Direktno će se zaposliti 20 ljudi. Usvojena je Odluka Opštine Rožaje, a usvojeno je i dozvoljeno da Opština Rožaje obezbijedi pet hektara u biznis zoni. Opština ima i odobrenje za urbanističko tehničke uslove za objekat. Postoji i saglasnost da se pomognu sve institucije: državne škole, vrtići, opština, SUP, policija a da Vlada da snosi sve troškove“, navodi Ljajić.

Dodao je da je ovaj projekat pored toga što pruža zdraviji život rožajcima, značajan i zbog povećanja energetske sigurnosti i nezavisnosti.

„To su ciljevi kojima teži i Evropska Unija, što je i pokazala uvođenjem politike širenja obnovljivih izvora energije“, zaključuje Ljajić.