Može li se koronavirus prenijeti preko predmeta koji poštom stižu iz Kine?

0
510

Do sada nije dokazano da je ovo moguće. Neke bolesti – uključujući i koronavirus koji izaziva SARS – mogu se prenijeti preko zaraženih površina ako su ljudi kašljali ili kijali na njih. Ovakav slučaj još nije zabilježen kod novog koronavirusa.

Virusi prehlade mogu preživjeti manje od 24 sata izvan ljudskog tijela, a zasad je ustanovljeno da se virus prenosi prilikom bliskog međuljudskog kontakta.