Marković: Nijesu naši medicinari zaslužili da praznog novčanika odlaze svojoj djeci

0
0

Prije nego što je bilo i nagovještaja o epidemiji COVID-19, Vlada koju sam predvodio povećala je plate zdravstvenim radnicima. Razumjeli smo tada koliko je težak njihov posao, i uvijek smo vrednovali njihov rad.

Danas, nakon što je zdravstvena kriza iscrpila naše zdravstvene radnike, nakon što je ekonomska kriza iscrpila njihove porodice – nova Vlada kasni sa isplatom njihovih zarada, suprotno potpisanom Kolektivnom ugovoru.

Nijesu naši medicinari zaslužili da praznog novčanika odlaze svojoj djeci i svojim kućama u susret trinaestojulskim praznicima! Napisao je bivši premijer Duško Marković.