KO MOŽE IMATI DIPLOMATSKI PASOŠ

0
814

Osim aktuelnih zvaničnika, pravo na diplomatski pasoš ima i uži krug bivših funkcionera – predsjednici države, Skupštine i Vlade.

Prema Vladinoj uredbi koja je usvojena 2008. a izmijenjena i dopunjena 2013. godine, pravo na diplomatski pasoš imaju predsjednik države, Skupštine, Vlade, predsjednici Ustavnog, Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog suda, vrhovni državni tužilac, potpredsjedniciparlamenta i Vlade, kao i ministri i svi poslanici.

Osim njih, na spisku za izdavanje diplomatskih dokumenata su i načelnik Generalštaba Vojske Crne Gore, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost, zaštitnik ljudskih prava i sloboda, ali i guverner Centralne banke, predsjednik Senata DRI i predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.

Trajanje diplomatskog pasoša ograničeno je na pet godina i nosioci ovih dokumenata dužni su da ih nakon tog perioda vrate. Vraćanje dokumenata nužno je i nakon prestanka funkcije. Međutim, postoje izuzeci kada i nakon isteka mandata funkcionerima mogu da se izdaju diplomatska dokumenta.

To važi za predsjednika države i Skupštine, za premijera, kao i za ministra vanjskih poslova i evropskih integracija. U dokumentima Vlade se navodi da se za potrebe službenih putovanja u inostranstvo, diplomatski pasoš može izdati i sekretaru predsjednika Crne Gore, Skupštine Crne Gore i Vlade Crne Gore, predsjedniku Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, rektorima univerziteta, predsjedniku Privredne komore Crne Gore, kao i predsjednicima i generalnim sekretarima reprezentativnih socijalnih partnera.

Osim pomenutih, dokumenta mogu dobiti i gradonačelnik Glavnog grada i Prijestonice, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, sudiji Evropskog suda u Strazburu, državnim sekretarima u ministarstvima, šefu Državnog protokola, šefu kabineta i savjetnicima predsjednika Crne Gore, savjetnicima predsjednika Skupštine Crne Gore i predsjednika Vlade, direktoru Uprave policije i specijalnom tužiocu.