DEMOKRATE: Izborom novog menadžmenta „Monteputa“ stvaraju se preduslovi za smanjenje putarine za 50%

0
549

Izbor novog menadžmenta u državnom preduzeću „Monteput“ koje gazduje tunelom „Sozina“ predstavljaće osnovu i preduslov da se u saradnji sa resornim ministarstvom otpočnu dogovori o smanjenju putarine tunela Sozina.

Podsjećamo da smo u maju prošle godine tadašnjem ministarstvu predali peticiju građana kojom se traži da se Vladina Odluka o visini naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica izmijeni na način da se trenutne cijene spuste za 50% za period van sezone odnosno od septembra do maja, da se obezbijede besplatne karte za stanovnike Crmnice i Virpazara tokom svih 12 mjeseci kao i da se obezbijede mjesečne karte sa popustom od minimum 50% za građane koji rade u Baru ili Podgorici.

Za samo nekoliko dana, prikupljen je značajan broj potpisa, pri čemu naglašavamo da bi broj bio veći da nije bilo prekida u prikupljanju na koji smo se odlučili usljed dobro poznatih okolnosti koje su zadesile našu zemlju.

Odgovor koji smo tada dobili od ministarstva odnosno aktuelne uprave “Monteput-a” na čelu sa direktorom Jonuzom Mujovićem nije bio pozitivan odnosno zadovoljavajući.

I to bez obzira na činjenicu da se ova inicijativa ne zasniva na populizmu i da je upravo ovaj zahtjev koji dominantno ne pogađa period turističke sezone u kome će građani plaćati punu cijenu putarine, a preduzeće bez umanjenja prihodovati, u stvari realan osnov koji građani mogu ponuditi, a nadležni prihvatiti.

Razlozi za sniženje cijene putarine su mnogobrojni i do detalja su navedeni u našoj inicijativi. Naime, od kako je pušten u rad Tunel „Sozina“ cijena putarine je nepromijenjena bez obzira na tada čvrsta obećanja da će nakon njegove otplate postati „slobodan“ za sve građane Crne Gore. Bogaćenje i čašćavanje menadžmenta preduzeća koje gazduje tunelom, kao i na sve češće usmjeravanje prihoda ka državnim projektima od koje građani Bara nemaju koristi, postali su glavni osnov funkcionisanja preduzeća.

Zbog svega navedenog smatramo da su za proteklih 14 godina građani dovoljno dali te da je sada kucnuo čas da nova vlada izađe u susret građanima, naročito onima koji svakodnevno prolaze naplatnu rampu ovog tunela.

Takođe, u odnosu na postojeću inicijativu predložićemo njeno proširenje u odnosu na stanovnike Krajine i Ostrosa kojima takođe treba dodijeliti besplatne godišnje karte.

Dakle, čim se steknu svi preduslovi očekujemo poziv na dogovor i finalizaciju inicijative koju smo prošle godine predali.