„Crnogorska“ obilježje države a ne etničke pripadnosti

0
144

Ideji da se naziv Radio i Televizija Crne Gore promijeni u Crnogorska radio televizija, protive se one političke partije koje se još uvijek ne mire sa činjenicom da je Crna Gora međunarodno priznata i samostalna država, rekao je za TVCG novinar Senad Pećanin. Podsjeća se i da je troslovni logo, praksa u većini evropskih zemalja.

Za Senada Pećanina tragikomično je protivljenje i logičnom i praktičnom prijedlogu imenovanja Javnog servisa u Crnogorska radio-televizija. Podsjeća Pećanin i na praksu u evropskim zemljama.

“Otud imamo britanski BBC, austrijski ORF, i Hrvatsku radio televiziju, Bosansko-hercegovačka radio-televiziju i tako dalje. Neutemeljena su protivljenja pojedinih političkih aktera promjeni imena, koja se baziraju na argumentaciji da će pridjev Crnogorska može razumjeti kao nacionalna, a ne državna pripadnost. Naime, po toj logici bi se i crnogorska država imala smatrati državom isključivo građana crnogorske nacionalnosti, što ni po ustavu ni u stvarnosti nije slučaj”, ocijenio je Pećanin.

A da inicijativa nije plod nikakve praznične euforija potvrđuju iz menadžmenta naše kuće. U saopštenju se napominje da je riječ o potrebi da se naš Javni servis usaglasi sa evropskom praksom i standardima Radiodifuzne unije, koji podrazumijeva troslovni logo za nacionalne javna emitere. Apsolutno je, kažu, neutemeljena tvrdnja da je riječ o nacionalnoj isključivosti inicijative.

“Ta tvrdnja potiče iz poimanja koje će političku subverziju i nacionalnu isključenost prepoznati u svakoj sintagmi koja sadrži pridjev ‘crnogorski’. Istu bi političku sumnju mogli izazvati i ‘crnogorski turizam’, ‘crnogorska privreda’, ‘crnogorske planine’ i slično. Intencija da se u semantičkoj dubini pridjeva ‘crnogorska’ prepozna nacionalna isključivost je naučna i vanjezička zato što za izraz Crna Gora ne postoji drugi prisvojni pridjev”, saopštio je menadžment RTCG-a.