Budžet opštine Rožaje planiran na 8 miliona

0
395

Budžet opštine Rožaje za 2020. godinu projektovan je na iznos od 8.081.000 eura, što je za oko 200.000 eura više u odnosnu na ovogodišnji. Nacrt odluke o budžetu biće predstavljen na javnoj raspravi, koja počinje danas. Kako se navodi u nacrtu odluke, operativni dio budžeta planiran je na više od sedam miliona eura, dok će na investicije otići 1.026.000 eura. Najveći prihod je iz Egalizacionog fonda, 3.900.000 eura. Lokalna vlast očekuje da će se iz državnog u lokalni budžet sliti 500.000 eura. Sopstveni prihodi su planirani na oko 3,6 miliona eura, od čega se na poreze odnosi 1,7 miliona, a od koncesionih naknada na šume planiran je priliv od 750.000 eura. U nacrtu odluke se ističe da će najviše novca biti opredijeljeno na otplatu dugova iz prethodnog perioda, na šta je planiran trošak od 2.298.000 eura. Za otplatu kreditnih zaduženja lokalna vlast je opredijelila 826.000 erua, dok će za zarade i doprinose zaposlenih biti utrošeno 1.454.260 eura. Planirano je da se za transfere NVO sektoru, institucijama, javnom sektoru i pojedincima isplati oko 1,5 miliona. Planirana izdvanja za kulturu i sport su od oko 1,1 milion eura.

Kada je riječ o kapitalnom budžetu za narednu godinu, za tu namjenu je planiran trošak od nešto više od milion eura, što je u odnosu na ovogodišnji kapitalni budžet više za oko 250.000 eura.

Kada se radi o poljoprivredi, čije je finansiranje u prethodnoj godini potpuno izostalo, lokalna vlast je za ovu godinu za potrebe tog sektora planirala oko 100.000 eura. U nacrtu odluke o budžetu navodi se da je za rješavanje tehnološkog viška zaposlenih u lokalnoj upravi i njenim preduzećima i ustanovama planiran trošak od samo 50.000 eura.

Piše:Vera Ratković (Dan)