Bošnjaci/muslimani dobili 12 mandata u crnogorskom parlamentu

0
1098

Bošnjake/muslimane će u novom sazivu crnogorskog parlamenta kroz jednu nacionalnu i dvije građanske partije predstavljati 12 poslanika.

BS: Ervin Ibrahimović, Amer Smailović, Kenana Strujić Harbić, Damir Gutić, Admir Adrović i Mirsad Nurković.

DPS: Nermin Abdić, Abaz Dizdarević i Nihad Canović.

PES: Maida Gorčević, Seid Hadžić i Naida Nišić.

Prethodni saziv parlamenta brojao je 9 poslanika iz reda ovog naroda.

Albance će u novom sazivu predstavljati 6 poslanika dok će hrvatsku zajednicu predstavljati jedan poslanik.

Prema popisu iz 2011 Bošnjaka u Crnoj Gori je 8,5%, Muslimana 3,5 %, Albanaca 5%, Roma 1% i Hrvata nešto manje od jednog procenta.