22.avgust Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovijesti

0
0

Na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN usvojene 28. maja 2019. godine, 22. avgust je ustanovljen kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve nasilja zasnovanog na vjeroispovjesti i uvjerenju. Međunarodnim danom podsjećamo se i odajemo poštovanje brojnim tragičnim žrtvama mržnje i nasilja širom svijeta čiji je povod bila drugačija religija ili uvjerenje.
Zloupotreba religije jedan je od glavnih pokretača nasilnog ekstremizma i terorizma, pri čemu nasilni ekstremizam i terorizam u svim svojim oblicima ne smiju i ne mogu biti asocijacija za bilo koju religiju, naciju, civilizaciju ili etničku grupu.

Sloboda misli, savjesti, vjeroispovijesti i uvjerenja su osnovna prava čovjeka zagarantovana Ustavom Crne Gore i najznačajnijim evropskim i međunarodnim dokumentima. Svaki pojedinac i svaka grupa imaju pravo da na siguran i slobodan način ispoljavaju svoju vjeru i uvjerenja, i niko smije da trpi nasilje na osnovu toga.

Nažalost, različiti oblici govora mržnje na internetu i van njega koji se mogu registrovati u Crnoj Gori, kao i konkretni izrazi etno-nacionalističke radikalizacije, razlog su za potrebu za sveobuhvatnim i sistemskim pristupom u bavljenju ovim negativnim fenomenima. Početkom godine Vlada Crne Gore je donijela Strategiju prevencije i suzbijanja radikalizacije i nasilnog ekstremizma za period 2020-2024. godine, s Akcionim planom za 2020. godinu, koja kao glavni strateški cilj postavlja povećanu otpornost društva, bolji odgovor institucija i snažniju međunarodnu poziciju Crne Gore u borbi protiv radikalizma i nasilnog ekstremizma.
Nacionalni operativni tim za prevenciju i suzbijanje radikalizacije i nasilnog ekstremizma, koji uključuje predstavnike resornih organa i predstavnike nevladinog sektora, nadležan je za sprovođenje Strategije i Akcionog plana čije mjere su usmjerene na prevenciju kroz promociju dijaloga, jačanje lokalnih zajednica, primjenu strateških komunikacija, rad sa mladima, jačanje medijske i digitalne pismenosti. U okviru Nacionalnog operativnog tima formiran je i Tim za pomoć i zaštitu.

Polazeći od kompleksnosti pojava, Nacionalni operativni tim je u saradnji sa civilnim društvom i uz podršku Misije OEBS-a 2018. godine pokrenuo Nacionalnu platformu za suzbijanje nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu, koja okuplja predstavnike državnih institucija, predstavnike lokalnih samouprava, medija, političkih partija, NVO, vjerskih zajednica, akademske zajednice i pojedince sa ciljem da kroz dijalog različitih segmenata društva doprinese sveobuhvatnom odgovoru na ove fenomene.

Nacionalni operativni tim ostaje posvećen da kroz proaktivno i preventivno djelovanje doprinese suzbijanju radikalizacije i nasilnog ekstremizma i poštovanju prava pojedinca da slobodno i bezbjedno iskazuje i praktikuje svoju vjeru i uvjerenja.