10 MILIONA EURA ZA POLJOPRIVREDNIKE

0
169

Vlada će tokom ove godine nastaviti sa realizacijom programskih zadataka koji su jasno postavljeni na početku njenog mandata, navodi se u saopštenju.

„U oblasti ekonomske politike nastaviće se sa realizacijom mjera za jačanje makroekonomske stabilnosti zemlje, posebno konsolidaciju javnih finansija i povećanje stabilnosti finansijskog sektora, na rješavanje strukturnih problema u ekonomiji, odnosno otklanjanje ključnih prepreka za unapređenje konkurentnosti zemlje i povećanje potencijalnog privrednog rasta na srednji i dugi rok. Projektovani investicioni ciklus i realizacija kapitalnih infrastrukturnih projekata povećaće potencijal za rast ekonomije, prije svega u oblastima putne infrastrukture, energetike, turizma i poljoprivrede, uz multiplikativni efekat na sve ekonomske sektore. Ovakva dinamika će dovesti do rasta zaposlenosti i otvaranje novih mogućnosti za ubrzanje ekonomskog rasta.

Reforma javne uprave se u Programu tretira kao jedno od strateški važnih područja, a modernizacija javne uprave i pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga nužni su sastavni djelovi podsticajne preduzetničke okoline i pretpostavka osiguranja boljeg životnog standarda svih građana.

U okviru vanjskih prioriteta Vlada će posebno biti posvećena aktivnostima na sprovođenju bezbjednosne politike u skladu sa standardima NATO i ispunjavanju svih obaveza iz pregovora za članstvo u EU, uz razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje, jačanje regionalne saradnje i vođenje politike dobrosusjedskih odnosa“- navodi se u saopštenju.

Planiran je, kako dodaju, nastavak reformi u oblasti pravosuđa, jačanje administrativnih kapaciteta u svim oblastima Vladinih politika, s posebnim osvrtom na jačanje kapaciteta u okviru institucija koje su nadležne za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

„Takođe, Programom su jasno definisani zadaci i projekti u oblasti, zdavstva, socijalnne politike, tržišta rada, obrazovanja, nauke i sporta.

Programom rada Vlade za 2018. su obuhvaćena 23 prioritetna razvojna projekta i 247 obaveza iz tematskog i normativnog dijela.

Vlada je donijela Srednjoročni program rada Vlade Crne Gore 2018-2020. i utvrdila Nacrt programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020.

Donijete su Odluke o obrazovanju radnih grupa za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 14 – Saobraćajna politika i pregovaračko poglavlje 21 – Trans-evropske mreže. Odlukama se utvrđuje izmjena personalnog sastava radnih grupa, kako bi se na sveobuhvatniji i kvalitetniji način odgovorilo aktuelnim izazovima pregovaračkog procesa, koji je sada u poodmakloj, mnogo zahtjevnijoj fazi.

U cilj terminološkog usklađivanja pojedinih pojmova i pune implementacije IPARD II programa, donijeta je Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta predpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II program). Stupanjem Uredbe na snagu ispunjava se poslednji uslov za raspisivanje javnih poziva, kojima će u 2018. godini crnogorskim poljoprivrednicima biti stavljeno na raspolaganje 10.000.000,00 eura“- navodi se u saopštenju.

Vlada je, kako se navodi, na današnjoj sjednici usvojila Program podrške za modernizaciju prerađivačke industrije 2018-2020 kojim su kao glavni ciljevi definisni: jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unapređenje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti kroz usvajanje novih tehnologija, kako bi se omogućilo osavremenjavanje proizvodnih procesa, efikasna upotreba raspoloživih resursa, razvoj novih proizvoda i usluga, kao i otvaranje novih radnih mjesta.

Program podrške podrazumijeva realizaciju planirane investicije – nabavku opreme, dijelom ili u potpunosti, kroz kreditni aranžman sa Investiciono-razvojnim fondom Crne Gore, pri čemu potencijalni korisnik može ostvariti pravo na subvenciju do 20 odsto vrijednosti opreme, u skladu sa Programom i pravilima dodjele državne pomoći.

„Vlada je usvojila Informaciju o uslovima za uspješnu implementaciju IPARD II programa 2014-2020. U raspravi je konstatovano da implementacija IPARD II programa predstavlja izazov za cijeli administrativni sistem kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i da njen uspjeh zavisi od zajedničkog djelovanja svih institucija koje su uključene u ovaj proces. IPARD II program predstavlja jedan od preduslova za korišćenje evropskih predpristupnih sredstava kroz IPA II – oblast politike poljoprivrede i ruralnog razvoja u okviru koga će crnogorskim poljoprevrednicima će biti dostupno ukupno 51.816.473 eura bespovratnih sredstava, od čega sredstva EU čine 39.000.000 eura, a nacionalno kofinansiranje iznosi 12.816.473 eura. Posebno je naglašeno da je IPARD šansa za unapređenje cjelokupne ekonomije ruralnih područja, i zbog toga svi akteri koji učestvuju u ovom procesu moraju uložiti dodatne napore, u cilju stvaranja konkurentnih poljoprivrednih gazdinstava i prerađivačkog sektora, koji će biti spremni za ulazak u EU i korišćenje evropskih fondova“- dodaje se u saopštenju.

Usvojen je Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija (2017-2021) u 2017. godini. Tim povodom konstatovano je da je postignut visok stepen realizacije predviđenih mjera usmjerenih ka unapređenje poštovanja Ijudskih prava lica lišenih slobode, poboljšanju zdravstvene zaštite, tretmana zatvorenika i njihove radne okupacije. Između ostalog, ostvarena je uspješna primjena alternativnih sankcija, a stvoreni su i uslovi za izvrsenje kazne zatvora u prostorijama za stanovanje kao alternativnog načina izvrsavanja zatvorske kazne.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Odluke Komiteta za svjetsku baštinu UNESCO u odnosu na upis „Venecijanskih utvđenja od XVI do XVII vijeka“ na UNESCO Listu svjetske baštine. Tim povodom Vlada je zadužila Ministarstvo kulture da nastavi sa realizacijom tog transnacionalnog projekta koji su pokrenule Italija, Crna Gora i Hrvatska, a kojim je obuhvaćena i Kotorska tvrđava.

Usvojena je i Inicijativa za izgradnju Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, čime su stvorene planske pretpostavke za transformaciju postojećeg Centra savremene umjetnosti Crne Gore.